OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXII Niedziela Zwykła

30.08.2020.

Kończy się czas wakacyjny. We wtorek rozpoczynamy nowy miesiąc – wrzesień, a wraz z nim nowy rok szkolny i katechetyczny. Do końca września zbieramy w kancelarii parafialnej zapisy dzieci i młodzieży nieuczęszczających na lekcje religii w szkole polskiej, a pragnących w tym roku szkolnym przystąpić do pierwszej komunii i do sakramentu bierzmowana. 

Witamy w naszej parafii nową siostrę katechetkę – s. Katarzynę Frątczak która przybyła do nas w ostatni piątek. Zastąpi ona s. Lidię. Życzymy jej Bożego błogosławieństwa i radości z pracy, którą będzie wykonywać.

1 września jest też  kolejną rocznicą wybuchu II wojny światowej. W tym dniu wspominamy i modlimy się za poległych w obronie naszej ojczyzny. Módlmy się też o pokój na świecie, a zwłaszcza w tym pięknym zakątku świata, który nas gości, w Grecji, gdyż, jak wiemy, sytuacja staje się tu coraz poważniejsza.

W czwartek – 3 września – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła.

W piątek – 4 września – pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. pierwszopiątkowa od godziny 18.00, a o 19.00 Msza św. grecko-polska.

Od przyszłej niedzieli powracamy do normalnego porządku Mszy św. Tak więc Msze św. w języku polskim odprawiane będą o 9.30, o 12.30 i o 19.00. Jeśli z powodu ograniczeń związanych z trwającą epidemią zbraknie miejsc kościele, będziemy w tym samym czasie odprawiać Msze św. w języku polskim w dużej sali pod kościołem.

Na prośbę o. Proboszcza przypominamy o przepisach państwowych i kościelnych odnoszących się do uczestników liturgii w czasie epidemii, a więc o noszeniu masek w kościele i innych pomieszczeniach zamkniętych, o dezynfekcji rąk przy wejściu oraz o przyjmowaniu komunii św. na rękę.

Na nadchodzący tydzień wszystkim życzymy błogosławieństwa Bożego.