Grupa „Emaus”

Grupa modlitewna „EMAUS”

Wszystko zaczęło się w 1992 roku, kiedy to powstała grupa o nazwie „Spotkanie z Biblią”. Jej opiekunem był o. Tadeusz Sarota.  Po roku zrodziło się we wspólnocie pragnienie modlitwy uwielbienia i niesienia Boga do innych.


Oparto się na założeniach Odnowy w Duchu Świętym, której celem jest przede wszystkim pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Kolejnym jest pogłębianie osobistej relacji z Bogiem. Przychodzi także moment odkrywania i rozwijania darów duchowych, nie tyko w ramach grupy, ale i w łonie Kościoła (w parafii, do której grupa przynależy). Przez modlitwę Odnowa przyjmuje nakaz misyjny Pana Jezusa i otacza dzieło ewangelizacji Kościoła wsparciem modlitewnym i włączaniem się w poszczególne inicjatywy.

Te cele współgrały z odkryciami ludzi z grupy biblijnej i tak w 1993 roku powstała przy naszej parafii grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym. Od tego czasu grupa ta spotyka się co czwartek. Przyjęła ona nazwę „Emaus”, bo ta określa ją jako wspólnotę ludzi w drodze (emigracja), na której poszukuje się Pana Jezusa przychodzącego do każdego człowieka w wielości kultur i narodowości.

                  

Głównym celem grupy modlitewnej, z samej nazwy wypływającym, jest modlitwa. Oto konkretne narzędzia: cotygodniowe spotkania, które rozpoczynają się Eucharystią, adoracje Najświętszego Sakramentu, prowadzenie czuwań, modlitw o uwolnienie i uzdrowienie, katechezy, rekolekcje różnego rodzaju. Bez osobistego spotkania u Bogiem na modlitwie nie ma ni głoszenia ni służby. Jedną z form aktywności były kilkutygodniowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym.

 

W latach 1996-98 nastąpił znaczny rozwój grupy. Zwiększyła się liczba uczestników i animatorów, nawiązano współpracę z dolnośląską Odnową w Duchu Świętym, a także grupą ewangelizacji z Malty. W roku 1999 opiekunem grupy został o. Jacek Paluchniak. Grupa EMAUS włączyła się w dzieło ewangelizacji, które zapoczątkował o. Jacek: Parafialne Komórki Ewangelizacji.

W roku 2010 z ramienia jezuitów do grupy został posłany o. Robert Więcek. Przez dwa lata pobytu zajął się on formacją całej grupy, odkrywaniem i ugruntowaniem korzeni Odnowy w Duchu Świętym. Dwukrotnie przybyła do nas Szkoła Nowej Ewangelizacji z Nowego Sącza i przeprowadziła kurs Nowe Życie z Bogiem i kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej.

 

Obecnie jest to kilkudziesięcioosobowa grupa modlitewna, która przede wszystkim modli się za parafię i wszelkie jej dzieła i wydarzenia, które w ciągu roku w niej się odbywają. Wspomaga wspólnotę parafialną poprzez spotkania modlitewne i comiesięczne adoracje Najświętszego Sakramentu.

 

Żyjąc i działając w Atenach wybraliśmy na Patrona grupy św. Pawła z Tarsu, który na Areopagu ateńskim z mocą głosił Pana Jezusa. Idziemy jego śladami, nie tylko przez Dzieje Apostolskie i listy pawłowe, ale także odwiedzając miejsca jego pobytu na greckiej ziemi.

 

 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek. O godz. 19.00 Msza św., a po niej modlitwa w pomieszczeniach parafialnych.

Raz na miesiąc (z reguły jest to II czwartek miesiąca) po Eucharystii odbywa się w kościele adoracja Pana Jezusa.