Komórki Ewangelizacji

 

Parafialne Komórki Ewangelizacji

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało.

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

                                                                                                                        (Mt 9:32-38)

O nas w skrócie

Od września 1999 roku w naszej parafii, istnieją Parafialne Komórki Ewangelizacyjne.

System ten, oparty jest na wieloletnim doświadczeniu mediolańskiej Parafii św. Estorgiusza który, został oficjalnie uznany przez Stolicę Apostolską dekretem Papieskiej Rady ds. Laikatu.

Metodę tę wprowadził w naszej parafii O. Jacek Paluchniak SJ, który był przez dwa lata wikarym w Parafii św Estorgiusza w Mediolanie.

Swoim doświadczeniem podzielił się z ówczesnym liderem Charyzmatycznej Wspólnoty Odnowy w Duchu św. „Emaus”, Jarkiem Osińskim, który wcześniej jeszcze przed przyjazdem Ojca Jacka, poznał tę metodę, i zastanawiał się nad możliwościami zastosowaniem jej . Wspólnie z liderami, podjęta została decyzja stworzenia podobnego systemu w naszym kościele.

Grupa kilku osób pojechała do Mediolanu, mając możliwość przyjrzeniu się pracy systemu ewangelizacyjnego tamtejszej parafii.

Od tej pory Komórki i Wspólnota „Emaus”są „naczyniami połączonymi”, w których dokonują się procesy wzrostu duchowego i w zależności od pragnienia, uczestnik, pozostaje w dużej grupie lub angażuje się w życie komórki-małej grupki. Z diakonii i grupek dzielenia Charyzmatycznej Wspólnoty Odnowy w Duchu św., powstały pierwsze trzy parafialne komórki ewangelizacyjne.

 


Z podróży do Parafialnch Komórek Ewangelizacyjnych w parafii Św. Estorgiusza w Mediolanie.

W środku, od lewej ks. don PiGi Perini (proboszcz i założyciel Parafialnych komórek w Mediolanie), obok O. Jacek Paluchniak oraz grupą osób z naszej parafii.

 

 

 

 

 

CEL

Celem Parafialnych Komórek Ewangelizacyjnych jest ewangelizacja i odnowa w parafii.

System komórek, opiera swą strukturę na małych grupkach, spotykających się w domach, które zaangażowane są w posługę wobec Kościoła i świata.

Osobiste spotkanie uczestników z żywym Jezusem, staje się ich pragnieniem i misją.

Tym doświadczeniem pragną podzielić się z tymi, którzy albo tego do tej pory, nigdy nie doświadczyli Pana, albo to spotkanie z Jezusem, chcą pogłębić.

Naszą działalność opieramy na wezwaniu Ojca św. Jana Pawła II, o zaangażowaniu i misji świeckich w kościele.

Czynimy to przede wszystkim przez codzienną ewangelizację opartą na metodzie OIKOS (ewangelizacja środowiska).

Ewangelizacja opiera się na : modlitwie, służbie, dzieleniu się wiarą. Osoby ewangelizowane, są podprowadzane w kierunku przyjęcia Jezusa jako Pana, ofiarując, zawierzając Mu swoje życie, by On je prowadził i przemieniał. Następnym etapem jest włączenie się w życie komórki i parafii.

PARAFIALNA KOMÓRKA EWANGELIZACYJNA

 

Nazwa komórki nawiązuje do komórki budującej organizm. Przypomina o konieczności rozwoju, a także podziału-rozmnożenia w najbardziej odpowiednim momencie.

Jest to grupa osób, która spotykająca się w domach na  cotygodniowej wspólnej modlitwie i formacji. Spotkanie ma określone ramy.  Osoba świecka-lider, czuwa nad jego poprawnym przebiegiem. Jest on podzielony na następujące części: modlitwa uwielbienia, świadectwa-dzielenie się, na temat tego co uczynił Jezus w moim życiu,  nauczanie kapłana (nagrane na CD lub na kartkach), następnie jego pogłębienie przez uczestników, sprawy organizacyjne, modlitwa wstawiennicza i modlitwa o uzdrowienie.

 

FORMACJA

*       Codzienna modlitwa,  należy do formacji uczestników komórek ewangelizacyjnych, to modlitwa o moje najbliższe środowisko, o moje OIKOS (z gr. ognisko domowe).

*       Każdy z uczestników posiada osoby, z którymi pozostaje w codziennych relacjach. Czy to jest rodzina, przyjaciele czy to jest praca, czy sąsiedztwo. Ich to, na codziennej modlitiwie obmadlamy.

*       Adoracja Najświętszego Sakramentu

*       Eucharystia

*       Słowo Boże

*       Seminarium Odnowy w Duchu św

*       Kurs liderów, czynienie uczniów

*       Różnego rodzaju rekolekcje

*       Comiesięczne  spotkanie Komórek Ewangelizacyjnych i Grupy Charyzmatycznej przed Najświętszym Sakramentem w kościele, na które są wszscy zaproszeni.

*       Miesięczne spotkania formacyjne liderów, oraz ich potencjalnych kandydatów

*       Służba, wpisana jest w podstawową formację naszego systemu. Troska o innych, wrażliwość i chęć niesienia pomocy to elementy pomagające zbudować głębsze więzy, często dająca postawę rozmowy o Bogu.

 

ŚWIADECTWO

Pięć lat temu, przeżyłam Seminarium Odnowy w Duchu Swiętym.

Każdy kolejny dzień był odkrywaniem na nowo prawd wiary i pogłębianiem relacji z Bogiem.

Każde spotkanie poruszało głęboko moje serce i wzbudzało szczere pragnienie podążania za Jezusem Chrystusem.

Kiedy seminarium dobieglo końca, postanowiłam kontynuować wspólną modlitwę na spotkaniach Charyzmatycznej Grupy Odnowy w Duchu św.  "Emaus".

Wspólne wielbienie Pana dawało mi wiele radości.

Zawierzałam mu wszystkie moje sprawy, problemy, wierzac, ze z Jego pomocą, znajdę rozwiązanie.

Doświadczałam tego, ze Jezus jest żywy, obecny pośród nas. Poruszały mnie świadectwa innych o tym jak przemienia ich serca i życie.

Mnie osobiście trudno było otworzyć się w dużej grupie.

Czułam wewnętrzne przynaglenie aby pójść na spotkanie komórki ewangelizacyjnej, które odbywają się w domach.

W małej grupie czułam, że jest mi łatwiej się otworzyć i dzielić się tym, co się dzieje w moim życiu i pragnę to nieść innym.

Postanowiłam tam zostać i tak jest do tej pory.

Raz w tygodniu spotykamy się, aby wspólnie wielbić Pana, dziękować Mu za wszystko, prosić w intencjach własnych i innych ludzi.

Daje mi to wiele radości, wewnętrzny pokój. Cieszę się, że mogę dzielić się Chrystusem z innymi.

Kiedy pozwala mi na to czas, chodzę też na spotkania czwartkowe grupy "Emaus".

Raz w miesiącu, spotykamy się wszyscy razem, komórki ewangelizacyjne i wspólnota "Emaus", na wspólnej modlitwie w kościele.

Rożne nazwy, ale ten sam Duch, jedno ciało, którego wspólnym celem jest wielbienie naszego Pana i niesienie Go innym.

To co jest piękne, to wzajemne przenikanie się i uzupełnianie.

Każdy z nas w zależności od swoich potrzeb i czasu, którym dysponuje, może spotykać się na wspólnej modlitwie.

Świadectwa wielu ludzi pokazują nam, jak wielkie znaczenie mają te spotkania dla naszego życia duchowego.

      Jezus daje nam swoj pokój, radość, siłę do przezwyciężania codziennych trudności oraz siebie nawzajem i to, że możemy się wspierać i sobie pomagać.

Chwała Panu !

                                                                                                                                  Jola

                  

MODLITWA

 

Ofiarowanie życia Jezusowi

 

 Panie, Ty jesteś jedynym Bogiem i ni ma innego.

Tobie oddaję się całkowicie

Tobie ufam, w Tobie mam nadzieję.

          Wybacz, że nie zawsze podążam za Tobą,

          Że nie zawsze żyję Twoją ewangelią.

Uwielbiam Cię w tajemnicy Twojej obecności na ziemi.

W Twojej śmierci i zmartwychwstaniu, ktróra nadała sens mopjemu życiu.

           Proszę, przyjdź do mego życia.

           Zajmij w nim pierwsze miejcse.

           Zeżlij Swego Ducha, abym stał/-a się takim/taką

           Jaką chcesz abym był/była

Tobie powierzam wszystko, to kim jestem i co posiadam.

Proszę, przenikaj każdą chwilę mojego życia Swoją obecnością.

                                                                                   

                                                                                 Amen 

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,

abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał".

                                                                                                    (J15,16)


>>>Komórki – informacje i kontakt<<<