Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa spotyka się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:30.

  Świadectwo: Zupełnie przypadkowo, 25 marca 2002 roku, dostał się w moje ręce jeden z numerów „Rycerza Niepokalanej”. Czytając go, natrafiłam na statuty Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Zainteresowałam się do głębi ich treścią. Narodził się pomysł założenia Grupy Maryjnej przy naszym kościele w Atenach. Podzieliłam się tym pomysłem z ks. Jerzym Koniecznym. Byłam zaskoczona, ponieważ tę samą myśl miał również ks. Jerzy, który w tym samym czasie, co ja, czytał ten sam numer „Rycerza Niepokalanej”. Założyliśmy księgę Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, do której wpisało się 160 osób zarejestrowanych na Jasnej Górze. Wszyscy otrzymaliśmy statuty tej Rodziny, które były pobłogosławione przez Jana Pawła II i proboszcza naszej parafii. Spotkania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej rozpoczęły się i odbywają w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.00 zaraz po Mszy św. porannej. Modlimy się różańcem w intencji papieża, ojczyzny i naszych rodzin. Rozważamy tajemnice różańcowe, tematy związane z życiem Kościoła, a w ostatnim roku tematy związane z Rokiem Eucharystycznym. W tamtym też czasie narodził się pomysł „Różańca Pokoju”. Modlitwę różańcową prowadzono 30 marca 2003 roku w pierwszą niedzielę po Zwiastowaniu NMP. Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu modlono się w intencji pokoju, a po modlitwie rozdano 500 różańców i założono księgę pamiątkową. Przy tej okazji zebrano 1130 euro dla potrzebujących w Iraku, zakupiono leki oraz artykuły pierwszej potrzeby. Nie wystarczyły spotkania miesięczne. Wynikła potrzeba spotykania się częściej, tym bardziej że wielu Polaków w Grecji potrzebuje pomocy Maryi w rozwiązywaniu swoich codziennych problemów. I tak powstała Grupa Maryjna spotykająca się co sobotę o godz. 19.00. Opiekę duchową nad grupą sprawuje o. Krzysztof Homa. Był czas wędrówek duchowych po sanktuariach świata i Polski, był czas zatrzymania się nad tekstami z Pisma św. dotyczącymi Maryi i był czas rozważań roku liturgicznego. Grupa stara się wychodzić w stronę problemów Polaków mieszkających w Atenach, niosąc im pomoc duchową i materialną. Czasem pomagamy w załatwianiu pracy, mieszkania, czasem odwiedzamy chorych. W Roku Różańca 2002-2003 poruszył nas apel Ojca Świętego Jana Pawła II, który nawoływał do odmawiania i rozważania tajemnic różańcowych. Od tej pory w naszym kościele prowadzony jest różaniec we wtorek o godz. 18.30 i w niedzielę o godz. 9:00. Jako dzieci Maryi odczuwamy Jej obecność w naszym życiu. Otrzymujemy wiele łask za Jej pośrednictwem. Będąc animatorką Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej i Grupy Maryjnej, również doświadczam przez różaniec i modlitwę wiele łask w rozwiązywaniu moich problemów. Dziękuję Jasnogórskiej Pani, że jest razem z nami: „Maryjo, czuwaj nad nami, opiekuj się nami i bądź z nami w każdy czas”. Kazimiera Rzadkosz