Posługujący w parafii

 

 

O. Stanisław Łucarz SJ  Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1978 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 r.  Studiował w Krakowie, Rzymie i Innsbrucku (Austria).  Doktor filozofii, wykładowca historii filozofii starożytnej i patrystycznej w Akademii „Ignatianum” w Krakowie, rekolekcjonista,  kierownik duchowy, katechista wspólnot neokatechumenalnych. Opublikował między innymi książki: Wpatrzeni w JezusaSiedem grzechów głównych; Grób czy świątynia? Problematyka cielesności w antropologii Klemensa Aleksandryjskiego i liczne artykuły. Więcej na stronach: http://www.lucarz.jezuici.pl/https://www.facebook.com/stanislaw.lucarz 


 

 

 

s. Katarzyna Daraż MChR (katechetka), wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w 1996 roku. Pierwsze doświadczenie jako katechetka zdobyła w pracy z dziećmi ze Szkoły Specjalnej w Goleniowie (1999-2002). Przez następne 3 lata pracowała jako nauczycielka religii w szkołach podstawowych i przedszkolach we Władysławowie i w Poznaniu. W 2004 roku złożyła profesję wieczystą. W kolejnym roku prowadziła świetlicę parafialną w Poznaniu. W roku szkolnym 2006/2007 katechizowała uczniów w Gimnazjum w Suchym Lesie. W między czasie ukończyła studia teologiczne w Poznaniu. Następnie przez 2 lata przebywała w Bolonii (Włochy) wśród Polonii Włoskiej pomagając w duszpasterstwie Polonijnym. Od września 2009 roku posługuje w parafii Chrystusa Zbawiciela w Atenach.www.mchr.pl


 
 
 
 
 
s. Katarzyna Frątczak pochodzi z Pyrzyc w woj. zachodniopomorskim. Do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej wstąpiła w 1998 r., wieczystą profesję zakonną złożyła w roku 2006. Ukończyła teologię na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Dotychczas pracowała jako katechetka w Warszawie, Płotach i Suchym Lesie, a także w Nuncjaturze Apostolskiej w Brukseli (Belgia) oraz wśród Polonii we Francji.