Chrzest

Gdy zagrożone jest życie dziecka, o chrzest można poprosić w dowolnym czasie, nie czekając, aż będą spełnione podane niżej warunki. W nagłych wypadkach sami rodzice mogą ochrzcić dziecko, polewając głowę czystą wodą (nie musi być święcona) i wypowiadając formułę: IMIĘ, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wymagane dokumenty:
• Akt urodzenia dziecka – po grecku lub po polsku (wystarczy kserokopia).
• Wypełniony czytelnie druk z danymi dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych.
• Zaświadczenie dopuszczające do godności rodzica chrzestnego wydane w parafii, w której dana osoba mieszka (lub rozmowa z księdzem z naszej parafii, jeśli chrzestny mieszka w Atenach co najmniej od roku).
 
Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które:
• przyjęły chrzest i bierzmowanie
• ukończyły 16 rok życia
• są katolikami żyjącymi zgodnie z wyznawaną wiarą (uczestniczą w Eucharystii niedzielnej, przystępują do sakramentów świętych)
• mają uregulowaną sytuację małżeńską (chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w związku cywilnym czy w konkubinacie).
W razie trudności ze znalezieniem odpowiednich osób wystarczy jeden chrzestny spełniający powyższe wymagania. Jeśli ktoś koniecznie pragnie uhonorować osobę wyznania prawosławnego (ortodoksyjnego), może ją zaprosić jako świadka chrztu. Jest to funkcja czysto reprezentacyjna, nie wiążąca się z odpowiedzialnością za wychowanie dziecka.
Gdyby ktoś z rodziców chrzestnych nie mógł być osobiście na ceremonii chrztu, można poprosić inną osobę o zastępstwo.
 
Odpowiednio wcześniej przed planowanym chrztem rodzice powinni:
• Wziąć udział w spotkaniu przygotowującym do chrztu.
• Dostarczyć komplet dokumentów przynajmniej na tydzień przed chrztem dziecka.
• Przystąpić do spowiedzi (nie w ostatniej chwili!), tak by w czasie liturgii można było przyjąć Komunię św. (dotyczy osób, które mogą otrzymać rozgrzeszenie).
 
W dniu uroczystości należy:
• Przyjść do kościoła co najmniej 10 minut przed ceremonią.
• Przynieść świecę i białą szatę (dowolne białe ubranko lub chusta – nie trzeba kupować nic specjalnego).
• Zająć tylko jedną z ławek zarezerwowanych z przodu kościoła. Goście nie mieszczący się w tej ławce proszeni są o zajmowanie miejsc w ławkach nie zarezerwowanych.
• Osoba trzymająca dziecko powinna siedzieć z brzegu ławki.
• W momencie chrztu dziecko należy trzymać w pozycji leżącej, tak by woda spływała do chrzcielnicy a nie „za kołnierz”.
• Zaraz po zakończeniu Mszy chrzcielnej należy odebrać dokumenty w kancelarii parafialnej (potrzebne są podpisy zarówno rodziców jak i chrzestnych).
 
Rodziny mieszkające w innych dzielnicach mogą poprosić o chrzest w greckich parafiach katolickich. Zobacz adresy i telefony.