Posts Tagged ‘Archaniołowie’

MEDYTACJA BIBLIJNA NA ŚWIĘTO ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA, RAFAŁA

Medytacja biblijna na święto Archaniołów: Michała, Gabriela, Rafała

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela - 24 marca, a św. Rafała - 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.Tekst ewangelii: J 1,47-51

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do Niego Natanael: Skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział Mu Natanael: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela! Odparł mu Jezus: Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.

Dwa wymiary ten podstawowy to wpatrują się w oblicze Boga i drugi zwrócić się ku stworzeniu. Przecież to odzwierciedlenie samego Boga! To, co św. Paweł nazywa procesem upodobnienia się do Pana, a tradycja Kościoła stawaniem się alter Christi. A słowo klucz do otwarcia tych drzwi brzmi służyć.

Wpatrywać się w Oblicze

Bóg kontemplując siebie stwarza na swój obraz i podobieństwo. Aniołowie i my jesteśmy kontemplacją Pana Boga. Czyż to nie cudowne? Jakże niesamowitych mamy towarzyszy drogi! Oni mają stałe łącze w tym wpatrywaniu się w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Dla nas to ciągłe przypominanie sobie, by żyć w obecności Bożej, by nieustannie pulsowało w nas łukaszowe: w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Właśnie o czymś takim, w jakże po ludzku rzec ujmując niezdarnych słowach, mówi ewangelista opisując wydarzenie spotkania Natanaela z Panem Jezusem.
Nie jest możliwym, aby przy wpatrywaniu się w Boże oblicze nie wypłynęło pragnienie służby i to w dwóch kierunkach: służby Bogu i służby człowiekowi. Przecież nikt nie nazwie archaniołów sługusami czy niewolnikami. Nie zostali do tego zmuszeni. Skoro są duchami czystymi to ich wola i rozum przekraczają nasz poziom tych darów. Dlatego teologia podkreśla, że ich decyzje są jednorazowe. To świadomy wybór na wieki. 

W pełni ku pełni

Któż jak Bóg, Boża moc, Bóg uzdrawia; to imiona Archaniołów, które objawiają Boga samego. Niby nic o sobie i z siebie, a wiemy, że dotykają pełni, są sobą najbardziej jak to możliwe. Bóg nie zabiera tożsamości, a jej istotę tylko w Nim odkryć można!
Archaniołowie trwają w pełni, bo służba ludziom (stworzeniem niższym) wynika nie z ich istoty, ale z tego, co widzą w Bogu! Bunt złych aniołów był przeciwko Bogu samemu! Bo Pan okazał się całkiem inny, suwerenny, niezależny w swej miłości szaleńczej, tak ogromnej, że pragnie służyć swemu stworzeniu. To Bóg posługuje człowiekowi. Dlatego możemy wołać imieniem Michała: Któż jak Bóg! Aniołowie to kontemplują i wiedzą, że to najlepszy sposób, aby upodobnić się do Boga!
Służba nie jest umniejszeniem, ale dopełnieniem człowieczeństwa. Wszak nie naszą mocą, ale Bożą mocą, jak to czyni Gabriel, działamy, w Jego imię idziemy, naśladując Syna Bożego w czynieniu dobra. Służba to niesienie pociechy, siły, nadziei, to wyraz miłości, bo Bóg uzdrawia posyłając do nas nieznanych i znanych Rafałów. Czyż pewne zapomnienie o aniołach nie wynika z faktu, że zaniedbana została płaszczyzna służby jako naśladowania Boga?

Da się i jedno i drugie

Okazuje się, że da się mieć więź intymną, osobistą z Panem Bogiem (i karmić ją codziennie wyznaniem: Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!) i służyć braciom i siostrom. Zaprawdę, w Bogu zobaczymy jeszcze więcej niż to, co dotychczas dane nam było doświadczyć.
Niech życie Maryi, Matki Pana stanie się dla nas dowodem takowej możliwości!

 

o. Robert Więcek SJ