Posługujący w parafii

 

 

 

 

 

O. Marcin Baran SJ  Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1994r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2005 r.  Studiował w Krakowie, Rzymie i Monachium.  Doktor filozofii. Wykładał etykę i filozofię polityczną na Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Rekolekcjonista i kierownik duchowy. 


 

 

 

s. Katarzyna Daraż MChR (katechetka), wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej w 1996 roku. Pierwsze doświadczenie jako katechetka zdobyła w pracy z dziećmi ze Szkoły Specjalnej w Goleniowie (1999-2002). Przez następne 3 lata pracowała jako nauczycielka religii w szkołach podstawowych i przedszkolach we Władysławowie i w Poznaniu. W 2004 roku złożyła profesję wieczystą. W kolejnym roku prowadziła świetlicę parafialną w Poznaniu. W roku szkolnym 2006/2007 katechizowała uczniów w Gimnazjum w Suchym Lesie. W między czasie ukończyła studia teologiczne w Poznaniu. Następnie przez 2 lata przebywała w Bolonii (Włochy) wśród Polonii Włoskiej pomagając w duszpasterstwie Polonijnym. Od września 2009 roku posługuje w parafii Chrystusa Zbawiciela w Atenach.www.mchr.pl