Rekolekcje dzieci i młodzieży w naszej Parafii.

Tegoroczne wielkopostne rekolekcje odbywały się w naszej Parafii w pierwszych dniach marca. Prowadził je ks. Marek Ogrodowiak z Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Przed południem drugiego i trzeciego marca w naukach rekolekcyjnych brali udział uczniowie Szkoły Polskiej, natomiast wieczorem pozostali parafianie. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał przede wszystkim jak ważną sprawą w życiu chrześcijanina jest zbudowanie relacji z Bogiem i troska o nią. Podkreślił również wielokrotnie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka.