Spotkanie formacyjne Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Włoch i Grecji.

2 stycznia rozpoczęła się sesja formacyjna dla sióstr z Włoch, Węgier i Grecji. W tym roku spotkałyśmy się w ziemi świętego Pawła w Atenach.

Celem, który nam przyświecał było głębsze przeżycie istoty i wartości swojego powołania, powrót do źródeł i odnalezienie środków, którymi w dzisiejszym świecie można ewangelizować.

Tym zagadnieniom poświęcone były konferencje prowadzone przez jezuitę, ojca Krystiana Juchę. Przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego, dlatego ojciec Krystian zachęcał nas, abyśmy sięgnęły do źródeł, do początków naszego powołania i tam odkrywały sens naszej konsekracji i odnajdywały źródła radości.

Wraz z ojcem poruszałyśmy też kwestię ewangelizacji, wspólnie poszukując metod, jakimi można docierać do osób, aby dzielić się doświadczeniem naszej wiary. Próbowałyśmy odpowiedzieć na postawione pytanie, czy jest możliwe przekazanie osobistego doświadczenia spotkania z Bogiem drugiemu człowiekowi.

Ojciec Krystian poruszył również temat ślubów zakonnych, zapraszając nas do ponownego odkrycia wartości i sensu podążania za Jezusem przez ślubowanie rad ewangelicznych, pokazując nam jak obecnie świat próbuje zmieniać życie zakonne, narzucając mu swoje zasady, deprecjonując wartości takie jak czystość, skromność, asceza czy ubóstwo.

 

Ukoronowaniem naszej sesji był wyjazd do Koryntu, gdzie mogłyśmy poczuć się trochę jak święty Paweł, przemierzając te same szlaki co on. Przypomniałyśmy sobie Hymn do miłości, który święty Paweł napisał z myślą o mieszkańcach tego miasta, podczas swojej trzeciej podroży misyjnej.

Po drodze zatrzymałyśmy się przy Kanale Korynckim, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Sesja zakończyła się 5 stycznia.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za ten czas, który ubogacił nasze życie duchowe, za to, że miałyśmy okazję się spotkać i wymienić doświadczeniami pracy z Polonią.