Prosty fundament

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: siedzimy razem wokół Jezusa; pytam podchwytliwie? Co chcę osiągnąć? Jaka jest reakcja innych? Czy usłyszana odpowiedź powala mnie na kolana? Przecież ją znam…

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę otwartego serca na miłość Bożą.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 22,34-40

Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał , wystawiając Go na próbę: Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe? On mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy.

Które przykazanie jest największe?

ateny.jezuici.pl

ateny.jezuici.pl

Jak jeden mąż, jednogłośnie wyrecytujemy: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.

Pan Jezus umiłował Ojca całym sobą. Umiłował bliźniego całym sobą. Umiłował siebie samego całym sobą. On objawia, że to nie jest mrzonka, idealizm. To coś realnego, rzeczywistego i możliwego do realizacji. Każdy w swoim wymiarze i zakresie!

Kocha Ojca… posłuszeństwo miłości, które nie zamyka ust, które jest pełne ufności i nadziei. Kocha człowieka… bo nie umie inaczej. Tej miłości uczy się od Ojca. Wszak Ojciec tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał. Syn zaś umiłował swoich do końca. Kocha siebie samego… wie kim jest, od kogo pochodzi i na tym buduje człowieczeństwo!

Miłość Chrystusa kontemplować możemy w tabernakulum i w słowie Bożym. Miłość związana jest zawsze z obecnością. Czeka, nie zniechęca się, cierpliwością napełniona. Nie przymusza. Zawsze możesz przyjść, bo jesteś oczekiwany, nie po rozwiązania, ale by być wysłuchanym.

Największe i pierwsze

Na nim opiera się Prawo i Prorocy. Tzn. fundament wszystkiego! Miłość jest strukturą. Miłość jest podstawą. Miłość jest początkiem.

To rzeczywistość rozwoju. Nie da się kochać od razu i do końca największą miłością. Przeskakując etapy w rzeczywistości pali się mosty i niszczy środowisko! Przeskakując redukujemy całość do jednego elementu i gubimy się.

Teoria? Zobacz jak wygląda historia miłości do współmałżonka, do dzieci, do rodziny, do wspólnoty.

Aplikacja codzienna

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego.

Na czym opieram moje życie? Prawo i Prorocy dla Izraela oznaczają świat wartości. A jaki jest mój świat wartości? Wszak to czy chcę czy nie chcę, czy jestem tego świadom czy nie ów świat wartości stanowi fundament. Jaki fundament taka budowla. Jaka trwałość fundamentu taka i trwałość budowli.

Jak owo wyrecytowane przykazanie miłości przekłada się na moją codzienność? Na mój codzienny język i czyn? Paweł Apostoł w pierwszym liście do Tesaloniczan (1) mówi o trudzie miłości, który jest świadectwem dla niego i dla tych, którzy widzieli go u adresatów. Bez trudu niczego nie zbudujesz, nic nie urośnie, niczego nie osiągniesz.

o. Robert Więcek SJ