Wstęp do Wielkiego Postu…

Wstęp do Wielkiego Postu…

WIELKI-POST-2014W niedzielnej adoracji Najświętszego Sakramentu odczytywana była piękna modlitwa, którą chciałbym się podzielić u progu tegorocznego Wielkiego Postu:

Panie Jezu Chryste, rozpoczyna się szczególny czas. W środę rozpoczniemy Wielki Post. Często mówimy, że to jest święty czas. Bowiem w tych czterdziestu dniach modlitwa, post i jałmużna mają nam pomóc w odkryciu tego, co w życiu jest najważniejsze.

Boski Nauczycielu, klękamy przed Tobą na progu Wielkiego Postu i prosimy o dar skupienia naszych oczu i naszego serca na tym, co najważniejsze, na tajemnicach Twego królestwa. Świadomi swoich słabości, zagubienia i powierzchowności wspólnie wołamy:

  o dar mądrego planowania pracy, nauki i odpoczynku

  o skupienie na najważniejszych zadaniach w każdym dniu

  o wewnętrzny spokój w planowaniu jutrzejszego dnia

  o czas na odnawiający nasze siły sen

  o opanowanie w jedzeniu i piciu

  o odporność na natrętne reklamy niepotrzebnych nam produktów

  o rozważne planowanie zakupów

  o prostotę i skromność w zakupie nowej odzieży

  o roztropne korzystanie z piękna otaczającego nas świata

  o czas na troskę o zbawienie duszy

  o dobre przeżycie Wielkiego Postu.


Niech się tak stanie!

o. Robert Więcek SJ