Ogłoszenia parafialne

XX NIEDZIELA ZWYKŁA

18.08.2013

Polscy księża mieszkają aktualnie w budynku przylegającym do kościoła – ul. Smyrnis 27. Najłatwiej można się skontaktować, dzwoniąc na telefon komórkowy:  697.8286.094
Rodzice zainteresowani zapisem dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej proszeni są o jak najszybszy kontakt z sekretariatem polskiej szkoły – tel. 0030-210-65-38-204,  www.atenyzs.pl
Na tablicy ogłoszeń można znaleźć informacje o nowych zasadach funkcjonowania konsulatu,  www.e-konsulat.gov.pl