Jedność od Ojca przez Syna! – wielkotygodniowe okruchy minutki

Jedność od Ojca przez Syna! – wielkotygodniowe okruchy minutki

Niedziela Palmowa

Zbyt wielkie rozdarcie między Hosanna, a Ukrzyżuj Go! Jedność serc, głosów i umysłów nie zawsze we wszystkim to w rzeczywistości jej brak.

Wielki Poniedziałek

Na kilometr przez zmysł powonienia wyczuwamy to, co przeciwko jedności. To, co nie z Boga rozbija! Kropla nardowego olejku wiary rozchodzi się od spotkania Pana. Już niewiele więcej trzeba czynić!

Wielki Wtorek

Zaparcie się czy zdrada to uderzenie w jedność mego serca, to konsekwencja działania złego ducha, który chce nas rozbitych. Niech zabrzmi słowo świadectwa o spotkaniu z Synem, który objawia nam Ojca.

Wielka Środa

Nie ma ceny na jedność. Ona w Ojcu się mieści, w Synu i Duchu Świętym. Za cenę życia Syn daje nam jedność: aby byli jedno Ojcze jak Ja w Tobie.

Wielki Czwartek

Nie dać się ograniczyć nawet przez to, co największe, zawierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze – Boska to rzecz.

Wielki Piątek

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego złóżmy wyznanie: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym! Był i jest i w Niego wierzymy. Tu, na Krzyżu objawił nam Ojca.

Wielka Sobota

Śmierć wydaje się być największym wrogiem zjednoczenia. W Jezusie Chrystusie stała się bramą do pełnej jedności, bramą przez którą przechodzimy, by być już sobą w całej pełni.

Wigilia Paschalna

Jedno z Bogiem, bo stworzeni na Jego obraz. Jedno z Bogiem, bo zbawieni w Jezusie Chrystusie. Jedno z Bogiem, bo członkami Kościoła, którego On jest Głową.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Zjednoczył się z nami we wszystkim i ukazał horyzont nieskończoności dla każdego z nas!

o. Robert Więcek SJ

(może rozsyłać do wszystkich, by choć \”minutkę\” codziennie się zastanowić)