Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
24.03.2013
1. Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00Droga Krzyżowa w języku polskim w piątek o 20:00, a po niej Eucharystia około godziny 20:30.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Przy tej okazji można podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. WIĘCEJ: www.duchowaadopcja.com.pl
3. Od 26 lipca do 2 sierpnia Siostry Misjonarki organizują Spotkanie Młodzieży Polonijnej w Poznaniu-Morasku. Koszt przejazdu wyniesie 90 euro i 44 złote, koszt pobytu – 600 zł. Chętni mogą się zgłaszać do siostry Małgorzaty do połowy kwietnia – tel. 698.051.2134.