Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy

Nazywam się Michał Przewoźny i jestem liderem męskiej wspólnoty Lew
Judy w Toruniu działającej przy ojcach jezuitach (więcej o nas:
www.lewjudy.info) Jakiś czas temu powstał nasz nowy projekt w walce o
serca mężczyzn – Męskie Plutony Różańca i w związku z tym moja myśl o
założeniu takiego plutonu w Atenach…

Może znalazłby się jakiś odważny mężczyzna  u ojców w parafii?

Więcej szczegółów:

 http://lewjudy.info/index.php/meski-rozaniec/dolacz-do-plutonu/