Jaki król, takie królestwo – medytacja biblijna na uroczystość Chrystusa Króla

Jaki król, takie królestwo

 

Stanięcie w Bożej obecności, w obecności mojego Króla

Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie jak Pan Jezus stoi przed Piłatem i przyznaje się do tego, że jest Królem. Odczuję to napięcie w poszukiwaniach i pytaniach Piłata. Przylgnę do Jezusa, który nie boi się o swoje życie.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, o łaskę obrania Go za jedynego Króla życia.

Na początek przeczytam tekst ewangelii:  J 18,33b-37

Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.

Jakiego Króla głosimy? 

Pan Bóg króluje, pełen majestatu. No to jak króluje? Gdzie króluje? Moje serce, myśli, słowa, decyzje i czyny; moja rodzina, dom, sąsiedztwo; uczelnia, miejsce pracy; miasto, kraj, wszechświat! Wszak to Króla Wszechświata!
Czy może być chleb bez mąki?Może, ale co to za chleb? Czy można Chrystusa oderwać od krzyża? Akcent pada na Chrystusa, a nie na krzyż! Jakiego Króla głosimy? Ukrzyżowanego! Krzyż to tron naszego Króla! Ignacy mówi, że jesteśmy pod sztandarem Krzyża.
Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Cóż to dla mnie znaczy? Jezus Chrystus jest Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem. Cóż to dla mnie znaczy? Czy ten Król jest dla mnie Alfą i Omegą, początkiem i końcem, źródłem i celem, niebem i ziemią?
Czy jest w twym sercu, w twym życiu, całym życiu, we wszelkich jego wymiarach miejsce na krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa? Czy widzisz w tym Krzyżu królestwo nie z tego świata?
Nie obchodzi mnie to, co inni mówią o Panu Jezusie. Interesuje mnie to, co mówisz od siebie głosząc Jezusa Chrystusa? 

Jaki król takie też królestwo!

A dokładnie jakiego króla przyjmujemy takie też królestwo w nas będzie. Bo człek nie znosi bezkrólewia i na dodatek sam nie może obwołać siebie samego jako króla nad sobą. Tak więc, albo Chrystus Króla Wszechświata albo…

Jakie królestwo życiem pokazujemy? O jakim królestwie dajemy świadectwo?
Syn Boży ogłasza królestwo życia, wolności, pokoju, a przede wszystkim, na nasze czasy, ogłasza królestwo prawdy. Jakże jej potrzebujemy! Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Kiedyś Anna Kamieńska powiedziała: Nie ma nic bardziej bolesnego niż miłość, ale przecież nie damy sobie wydrzeć tego bólu.

Jezus jest Królem rzeczywiście czy tylko z nazwy?

o. Robert Więcek SJ