Medytacja biblijna na 7 niedzielę zwykłą

O władzy

Tekst ewangelii: Mk 2,1-12

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. Wtem przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do Niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w Piśmie, którzy myśleli w sercach swoich: Czemu On tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: Czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć do paralityka: Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: Wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu! On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego.

Uzurpacja władzy

Następuje w chwili chwały, gdy tłum niesie na rękach, a potem ten sam tłum rozszarpie na strzępy! Pan Jezus nie nadużył swej władzy, nie zagarnął jej dla siebie, a mimo to spotkał go taki los. Zarzucali mu ci, którzy byli przy władzy, że jest uzurpatorem, nawet gdy potwierdzał słowa czynami. Jego tak było tak, Jego nie było nie. Nie rzucał słów na wiatr. Nie wypowiadał pustych obietnic. Jak podkreśla św. Paweł: ile tylko obietnic Bożych, w Nim wszystkie są tak.
Gdzie prawdziwa władza? W trzymaniu na krótko podwładnych, w pomiataniu nimi? W okazywaniu podwładnym swej wyższości? Faryzeusze pozwolili, by myśli  zabójcze nurtowały w ich sercach nie dlatego, że nie zgadzali się na uzdrowienie (chyba, że mieli z tego interes – pamiętajmy o Dziejach Apostolskich, w których opisuje Łukasz, że Paweł został prawie zabity za to, że uzdrowił pewną kobietą, którą wykorzystywali jej właściciele), ale że było to poza ich obiegiem. I kto tu sobie uzurpuje władzę decydowania? Chcieli decydować i narzucić Bogu co, kiedy, gdzie i jak ma robić. Pomieszało się im w głowach!

Władza Pana naszego Jezusa Chrystusa

Jak i gdzie objawiła się władza Pana Jezusa? Wtedy, gdy został wywyższony na krzyżu. Władza objawiona w Jezusie Chrystusie zakorzeniona jest w miłości Ojca do Syna, w miłości Ojca do swych dzieci. Jest posługą. Czyż rodzic w lot pojmuje potrzeby dziecka? I, na szczęście, przesiewa zachcianki i kaprysy dziecięce przez sito roztropności i rozumu.
Dobra władza nie działa na zasadzie rzymskiej zasady chleba i igrzysk, ale obejmuje całość i robi, co może, by każdy obywatel czuł się bezpieczny i otoczony troską. Pan oddaje życie, by człowiek mógł żyć.

Władza ziemska

Z pustego i Salomon nie naleje. Ciekawe, że ci, co u władzy dla siebie zawsze mają pełno. Dlatego dodam kto szuka ten znajduje. Czasami trzeba się zmęczyć, przytaszczyć ciężar, dokonać rozbiórki wbrew tłumowi, który stoi na przeszkodzie. Boimy się walki, bo wbiliśmy sobie do głowy, że to walka z wiatrakami i staliśmy się pokoleniami niewolników, bo po co się ruszać. Nie kiwnę palcem, a będę narzekał. Nie wychylę się, ale będę w duchu przeklinał. Czasami słyszę o tych, co sprawują jakąś władzę, że to krzyż. Dziwię się, bo skoro krzyż i to taki ciężki, to czemu tylu robi wszystko, by na nim zawisnąć i jak najdłużej na nim wisieć?

o. Robert Więcek SJ