MEDYTACJA BIBLIJNA NA UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

Król Wszechświata! Nasz Król!

Medytacja biblijna na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata

Tekst ewangelii: Mt 25,31-46

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych [ludzi] od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A Król im odpowie: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata!
Żadnej wystawnej uczty, tylko skromny posiłek: kawałek chleba, kilka kropli wina zmieszanych z wodą.
Żadnych wystawnych szat, wszak to nie Boże Narodzenie czy Wielkanoc.
Żadnego splendoru, kłaniania się, pokłonów. Zwykłe, coniedzielne spotkanie.
Król Wszechświata! Nasz Król!

Żadnej wystawnej uczty, ale na tym posiłku On sam nam usługuje. On sam pochyla się nad każdym z nas. Pochyla się z imieniem na ustach. Zna doskonale nasze serca, nasze potrzeby, nasze pragnienia. Pochyla się, by im zaradzić. Jak pasterz wobec swoich owiec.
Żadnej wystawnej uczty, a nic nam nie brakuje: stół dla mnie zastawiasz; obfity, bo wody spokojne, zielone pastwiska. Sam się uczynił pokarmem dla nas.
Żadnej wystawnej uczty, a głody odchodzą nasyceni, spragnieni napojeni, nadzy przyodziani, chorzy uzdrowieni, więźniowie wolni, a przybysz przygarnięty.
Król Wszechświata! Nasz Król!

Żadnych wystawnych szat. Ta jedna, kawałek przepaski na biodrach. Bezsilny. Bezradny.
Żadnych wystawnych szat. Zamiast wspaniałej korony wysadzanej drogimi kamieniami, prosta, najprostsza korona cierniowa.
Żadnych wystawnych szat. Zamiast berła rządzącego, buławy hetmańskiej, unieruchomione ramiona, unieruchomione dłonie.
Król Wszechświata! Nasz Król!

Żadnego splendoru, etykiety, pokłonów. Każdy przyjęty jest takim jakim przyjdzie, takim, jak się zachowuje, takim, jak uczestniczy w tej Uroczystości.
Żadnego splendoru, bo nie ma pałacu, jakiegoś cudu architektonicznego, obchodzimy tę uroczystość w zwykłym prostym kościółku. Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata! Naszego Króla!
Żadnej wystawności stołu, a dla każdego jest pokarm, dla każdego jest napój, dla każdego odzienie, zdrowie, wolność, doświadczenie bycia-w-domu, u siebie!

Ten Król! Nasz Król! Król nieobjętego niczym Wszechświata!
Prosta ambona z darem Jego słowa.
Prosty stół, na którym On sam czyni się pokarmem.
Czerwona stuła znak zmartwychwstania.
Pokazał i wskazał!
Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych Mnieście uczynili!

o. Robert Więcek SJ