WYKŁAD INAUGURACYJNY

Korzystając z obecności pani teolog, Jolanty Kurosz wykładającej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy na wykład inauguracyjny pt.                                            Powołanie świeckich w Kościele

Każdy z wierzących poprzez sakrament chrztu świętego zanurzony został w śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Trzeba nam nieustannie odkrywać i pogłębiać świadomość uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa. Spotkanie odbędzie  się w czwartek 15 września po Mszy św. wieczornej.