MEDYTACJA BIBLIJNA NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP

 

Świadomie do nieba

Medytacja biblijna na uroczystość Wniebowzięcia NMP

Tekst ewangelii: Łk 1,39-56

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

 

Uwierzyć obietnicy

 

Uwierzyć Bogu, a wtedy otwierają się przed nami horyzonty! Małe i wielkie, wspaniałe i niepozorne stoją obok siebie i wcale sobie nie przeszkadzają. Każde na swoim miejscu i dopełniające całości. Błogosławiona jesteś, bo uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane ci przez Pana. Bóg błogosławi człowieka w każdym miejscu i każdym czasie. A Ona, Matka Pana, umiała to dostrzec.

Uwierzyć Bogu to poznać Jego obietnice i uwierzyć, iż spełniają się ona codziennie w naszym życiu. Jakie? Przypomnieć sobie można obietnice związane z sakramentem chrztu świętego: dziećmi Bożymi się staliśmy, do wspólnoty Kościoła zostaliśmy przyjęci, a przede wszystkim Bóg zamieszkał w nas, staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Bo obietnice są nam dane i Bóg jest wierny swemu słowu. Maryja uwierzyła słowu Boga i stała się Matką Pana.

 

Pasują do siebie

 

Owa równowaga, stanie obok siebie rzeczy, które do siebie na pierwszy rzut oka nie pasują, jest znakiem firmowym tego zawierzenia Bogu. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny! A jakie? Żyję, poruszam się, oddycham. Mam co zjeść. Mogę ugasić pragnienie. Chodzę, widzę, dotykam. Właśnie, wielkie małe proste złożone rzeczy Pan mi uczynił!

W tych samych kategoriach patrzeć chcę na bliźniego, bo przez niego Bóg też działa w mym życiu. Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie przynosząc mi samego Boga?

U podstaw tego mieszczą się zamysły serca. To w nim rozpoczyna się albo nigdy nie ma początku zawierzenie Bogu.

 

Dla nieba zostaliśmy stworzeni!

 

Tak właśnie dokonuje Bóg naszego wniebowzięcia. Z duszą i ciałem została wzięta do nieba, mówi dogmat o Wniebowzięciu. Cała znalazła się u Boga, bo takie jest przeznaczenie człowieka. Nie ma rzeczy na świecie ani wydarzenia w życiu człowieka, które nie miałoby miejsca u Boga. Jego miłosierdzie ogarnia stworzenie.

Jednak owo przeznaczenie nie jest jakimś ślepym fatum, któremu musimy się poddać. Nasza współpraca z tym wniebowzięciem jest nieodzowna. Bóg na siłę i na oślep nie ciągnie do nieba. Wystarczy Mu najmniejszy odruch, znak, gest z naszej strony. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Przemyślana, po zastanowieniu dana odpowiedź sięga samego Boga. Ta z kolei prowadzi do bycia świadkiem, rzekłbym mimowolnym świadkiem, bo wystarczył głos pozdrowienia, aby Elżbieta odczuła i Jan Chrzciciel przeżył spotkanie z przychodzącym Bogiem. W wielu przypadkach nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że niesiemy Boga! Wniebowzięcie Matki Bożej przypomina nam o tym i zachęca, byśmy czynili to świadomie.

 

o. Robert Więcek SJ