MEDYTACJA BIBLIJNA NA WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Przyciasne ubranko czy gotowość na zmiany?

 

 

Medytacja biblijna na Wniebowstąpienie Pańskie

 

Tekst ewangelii: Mt 28,16-20

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

 

Normalna kolej rzeczy

 

Jak ubrania, które kupować trzeba, bo wyrastamy. Zmiana jest konieczna do rozwoju, do normalnego funkcjonowania. Dorośli i teraz są puszczeni na głębokie wody!

Czytaj więcej >>