ŻYCZENIA

W ciemności zapanował dzień otwierając okiennice grobowej ciszy…
Rozległ się krzyk poranka…
Rosa rozlała się kroplami swymi…

Niespotykane i niespotkane dotychczas…
Ukazało się oczom niewidzącym…
Przy łamaniu chleba i gorejących sercach…

Ateny, Wielkanoc 2011

Zmartwychwstał Pan!
Niech ta wieść uderzy w nas swą nieogarnioną mocą i sprawi, iż zacznie się nasze codzienne z martwych powstawanie.
Niech to orędzie w rodzinach naszych rozbrzmiewa pieśnią wesela, iż nie ma takiej śmierci, z której Zmartwychwstały nie umiałby wydobyć życia.
Niech te słowa refrenem bojów się staną, by przypominały, że On jest Zwycięzcą.