Archive for Marzec 2017

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     26.03.2017

 • Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę o godz. 18:00.
 • W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową w języku greckim o 19:00, w języku polskim o 20:15.
 • Droga Krzyżowa dla dzieci odprawiona będzie za tydzień po Mszy św. o 12:30.
 • Młodzież zapraszamy na Drogę Krzyżową w przyszłą niedzielę po wieczornej Eucharystii. W związku z tym kandydatów do bierzmowania zapraszamy na godz. 19:00 zamiast 9:30.
 • Kolejna okazja, by zobaczyć kopię Całunu Turyńskiego, będzie w Niedzielę Miłosierdzia w czasie nabożeństwa o godz. 15:00.
 • Droga Krzyżowa z udziałem Księdza Arcybiskupa odbędzie się w parafii św. Łukasza w Iraklio 2 kwietnia o godz. 18:30.

Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     19.03.2017

 • UWAGA – nastąpiła zmiana: Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę o godz. 18:00.
 • W najbliższy piątek przyjmiemy w naszym kościele kopię Całunu Turyńskiego. O godz. 20:15 zapraszamy na Drogę Krzyżową prowadzoną przez Różę Rodzin. Około godz. 21:00 nastąpi prezentacja Całunu, poznamy historię jego wędrówki i dowiemy się, co o śladach Męki Pańskiej mówią badania naukowe.
 • Droga Krzyżowa z udziałem Księdza Arcybiskupa odbędzie się w parafii św. Łukasza w Iraklio 2 kwietnia o godz. 18:30.
 • Na prośbę pani Beaty Pappa przypominamy, że od roku 2012 osoby fizyczne i przedsiębiorcy mają obowiązek składania zeznań podatkowych nawet przy zerowych dochodach. Osoby, które mają zaległości, będą zwolnione z kar i odsetek, jeśli do 31 marca złożą zeznania podatkowe za okres 2012-2015.
 • Dziś przed kościołem sprzedajemy pączki. Dochód będzie przeznaczony na wsparcie rekolekcji ewangelizacyjnych planowanych w naszej parafii.

Ulga w zeznaniach podatkowych.

Przypominamy wszystkim, którzy w okresie od 2012 do 2015 roku (okres kiedy obowiązuje przymus składania zeznań nawet przy zerowych dochodach) „zapomnieli” lub zaniedbali składanie zeznań podatkowych lub złożyli wszystkie oprócz jednego w powyższym okresie maja szanse – jeśli złoża zaległe lub poprawione zeznania podatkowe (jedno lub więcej) do 31 marca będą zwolnieni z wszelkich kar i odsetek.

Dotyczy osób fizycznych i przedsiębiorców.

Bezpłatna Szkoła internetowa.

Szanowni Państwo,

kontaktuję się z Państwem jako przedstawiciel Fundacji Edukacji Polonijnej, której głównym zadaniem jest umożliwienie wszystkim polskim dzieciom dostępu do bezpłatnej polskiej edukacji za granicą.

Projekt jaki prowadzimy jest bezpłatnym rozwiązaniem edukacyjnym przeznaczonym dla Polonii. Do Polskich Szkół Internetowych Libratus można zapisać dzieci w wieku 5-15 lat.  Kształcenie odbywa się na poziomie zerówki, szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Rodzic razem z dzieckiem realizuje materiał w dogodnie wybranej porze. Podsumowanie tygodnia nauki stanowią zajęcia on-line z polskimi nauczycielami. Treści niezbędne do nauki, a także scenariusze lekcji znajdują się na Internetowej Platformie Edukacyjnej. Zaletą uczestnictwa w projekcie jest otrzymanie polskiej legitymacji, a po zdaniu egzaminów świadectwa, które umożliwia dalsze kształcenie po powrocie do Polski. więcej »

Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    12.03.2017

 • Dzisiaj obchodzimy w Grecji Dzień Caritas. Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Athinas.
 • Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00. Kazania pasyjne głosi o. Jerzy Brzóska SJ.
 • W każdą środę Wielkiego Postu będzie dodatkowa Msza św. o 6:30
 • W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po grecku o godz. 19:00, po polsku o 20:15. Na zakończenie nabożeństwa można przyjąć Komunię św.
 • Spotkanie młodzieży jadącej na Syros odbędzie się w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 9:30.
 • Za tydzień przed kościołem będą sprzedawane pączki. Dochód przeznaczymy na wsparcie rekolekcji ewangelizacyjnych planowanych w naszej parafii.

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU    05.03.2017

 • Serdecznie witamy w Atenach księdza rekolekcjonistę Krzysztofa Wąchałę. Ciąg dalszy rozpoczętych dziś rekolekcji będzie w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00.
 • Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum i liceum dziś o godz. 18:00.
 • Gorzkie żale inaczej niż w latach ubiegłych będą odprawiane w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00.
 • W każdą środę Wielkiego Postu będzie dodatkowa Msza św. o 6:30
 • W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową po grecku o 19:00, po polsku o 20:15.
 • W kancelarii jest do nabycia nowy numer Posłańca.
 • Przyszła niedziela obchodzona jest w Grecji jako Dzień Caritas. Ofiary zebrane na tacę będą przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Athinas.

List Pasterski na rozpoczęcie Wielkiego Postu

nr 17                                                                                                        Ateny, marzec 2017

Nadzieją jesteśmy zbawieni!

W Środę Popielcową zgromadziliśmy się w naszych świątyniach i rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, odmawiając następującą modlitwę:  Panie, nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty, aby nasze wyrzeczenia umocniły nas do walki ze złym duchem.

Dlaczego potrzebna jest pokuta (ćwiczenia duchowe)? Dlaczego walka? Dlaczego mamy się umacniać? Z czym walczyć? Czy nie wystarczą nam inne praktyki religijne? Przychodzimy do kościoła, żeby się uspokoić, a tu słyszymy, że trzeba podjąć ćwiczenia, aby się  umocnić do walki! DLACZEGO?

Usłyszeliśmy Słowo Boże: Powróćcie do mnie. Pojednajcie się z Bogiem. Oto teraz dzień zbawienia. Nie wykonujcie uczynków pobożnych przed ludźmi po to, aby was widzieli. Czyńcie to w ukryciu. Zmiłuj się, Panie, nad twym ludem! Wszystko to wskazuje, że dzieje się z nami coś poważnego i niedobrego. Tracimy właściwy kierunek i musimy skorygować naszą marszrutę, jeśli chcemy dotrzeć do celu naszej ziemskiej podróży.

Apostoł Paweł naświetla tę sytuację i przypomina, dlaczego jesteśmy chrześcijanami, uczniami Jezusa Chrystusa: «Całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując – odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której [spełnienie już się] ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy» (Rz 8,22-25).

To, czego oczekujemy z wytrwałością i nadzieją, będziemy sobie przypominać, rozważając okrutne cierpienia i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu, aż do połowy kwietnia, kiedy zaczniemy świętować Jego zmartwychwstanie! Po co to wszystko?

Ponieważ Bóg stworzył nas, abyśmy żyli w jedności z Nim i we wzajemnej miłości, dążąc do najważniejszego celu: do życia w wiecznym szczęściu z Bogiem. Ale zagubiliśmy naszą drogę! Człowiek chciał wypróbować inną drogę: niezależnie od Boga, w nieposłuszeństwie, stawiając w centrum samego siebie, dumnego egoistę. Usunął Boga z centrum swojego życia i uczynił własne EGO centrum swojego życia.

Jednak prawdziwym centrum człowieka jest tylko i wyłącznie nasz Stwórca. Bo bez odpowiedniego centrum, wokół którego obraca się nasze życie, zaczynamy błądzić tu i tam jak komety! Nie mogąc sobie zapewnić szczęścia, zaczynamy krążyć wokół pieniędzy, władzy, sławy, seksu, kłamstwa, kradzieży, oszustwa, obżarstwa, pychy, złości…

W końcu okazuje się, że życie człowieka bez Bożej Miłości jest śmiercią! Śmiercią DUSZY – bo człowiek staje się egoistą i pozostaje sam, poszukując szczęścia w stworzeniach a nie w Bogu. I śmiercią CIAŁA – bo bez właściwego ukierunkowania duszy ciało nie chce cierpieć i dlatego nie dokonuje uczynków życia wiecznego, staczając się stopniowo do grobu. Dlatego Chrystus doświadczył pokusy (podobnie jak my), aby wyrzec się misji, którą otrzymał od Swojego Ojca. Jednak Chrystus pozostał wierny aż do śmierci i zwyciężył śmierć ciała, bo nie mogła Go pokonać śmierć duszy, czyli grzech i bunt wobec Boga. Zmartwychwstał i stał się naszą NADZIEJĄ!

Świętujemy więc Paschę – przejście Chrystusa ze śmierci do ŻYCIA, bo Jego zmartwychwstanie sygnalizuje nasze oswobodzenie: Nasza śmierć już nie jest definitywna. Zmartwychwstaniemy! Ale aby zmartwychwstać i mieć życie wieczne, musimy już teraz zmienić kierunek marszu, musimy się odrodzić. Odrodziliśmy się duchowo w momencie chrztu, ale musimy to przeżywać każdego dnia. I w tym właśnie tkwi trudność, bo śmierć, którą w sobie nosimy, przygniata nas do ziemi, do realizowania własnej woli zamiast Bożej woli.

Dlatego potrzebujemy podejmować codzienną duchową walkę, aby powrócić do Boga i pozostać wiernymi, podążając za Chrystusem. Właśnie te codzienne zmagania ma Jezus na myśli, kiedy nam mówi: Wchodźcie przez ciasną bramę! Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7,13-14).

Wielki Post: czytanie i rozważanie Pisma Świętego, wstrzemięźliwość i post, spowiedź, Eucharystia, Komunia św. – to jest sprawdzony oręż do walki!

Sebastian, Arcybiskup