Archive for Marzec 2014

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
30.03.2014
• W pierwszy piątek kwietnia o 19:00 zapraszamy na Drogę Krzyżową i Eucharystię, której przewodniczyć będzie ks. abp Nikolaos Foskolos. Spowiadamy od godz. 18:00. Nie będzie Mszy ani Drogi Krzyżowej w języku polskim.
• Wspólna dla całej diecezji Droga Krzyżowa odprawiona będzie w niedzielę 6 kwietnia o 18:30 w parafii św. Łukasza w Iraklio. Dojazd autobusem A8.
Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę o 18:00.
• Spotkanie Grupy Ojca Pio we wtorek o 19:30.
• Spotkanie Róży Rodzin za tydzień po Mszy o 9:30.
• Kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami zapraszamy na Eucharystię i spotkanie w przyszłą niedzielę o 15:00.
Rekolekcje wielkopostne dla naszej parafii poprowadzi ks. Piotr Nazaruk. Nauki głoszone będą od 7 do 10 kwietnia o 19:30.
• Na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej dostępne są także informacje ks. Jerzego z Nafplio.

• Grupa rodziców podejmuje starania na rzecz utrzymania nauczania ramowego w polskiej szkole w Atenach. Kto ma dzieci w wieku przedszkolnym i wolałby je posłać w przyszłym roku do polskiej szkoły, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 693.740.1071

Ogłoszenia ks. Jerzego Chorzempy z NAFPLIO

    Msze św. dla Was, drodzy Rodacy :
    – w kościele Przemienienia Pańskiego w Nafplio :
    w tygodniu od  poniedziałku do środy i w piątek o godz. 9, 00.
    W czwartek każdego tygodnia  od godz. 18, 00 do 19, 00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. Msza św. o godz. 19, 00.
    Msze św. niedzielne w sobotę o godz. 19,00 do ostatniej niedzieli października i w każdą niedzielę i w święta o godz. 10, 30.
 
    Rekolekcje dla dzieci przed I Komunią Świętą, rocznicą I Komunii Świętej i przed Bierzmowaniem w Nafplio od Wielkiego Poniedziałku, 14 kwietnia do Wielkiego Piątku 18 kwietnia włącznie.
 
    Wielki Czwartek – Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 19,00. Po Mszy św. adoracja Jezusa w ciemnicy do 21, 00.
    Wielki Piątek – Droga Krzyżowa o godz. 15, 00. Nabożeństwo Męki Pańskiej o godz. 19, 00. Po nim adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 21, 00.
    Wielka Sobota – adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie od 8, 00 do 23, 00.
    Wielkanoc 20 kwietnia : Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie od godz. 7, 00. Msza św. wielkanocna z procesją rezurekcyjną i z po-święceniem pokarmów na stół świąteczny o godz. 9, 00 20 kwietnia.
 
    II Niedziela Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego – Niedziela kanonizacji błogosławionych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II
    Proponuję wspólny obiad po Mszy św.
 
    Msze św. w : Patra : / kościół parafialny przy ul. Mezonos 81. Msza św.  o godz. 18, 00 w każdą drugą niedzielę miesiąca : 13 kwietnia Wtedy też katechizacja dzieci od godz. 16, 00 w sali baru Pani Czesławy./ W Wielką Sobotę 19 kwietnia o godz. 13, 00 poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny w salce baru Pani Czesławy Kapuścik/, 11 maja wyjątkowo Msza św. I Komunii św. o godz. 15, 00.
 
    Kalamata – (Mitropolitou Meletiou 10, in front of the Military Museum) Msza św. w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 18, 00 : 6 kwietnia, 19 kwietnia w Wielką Sobotę ze święconką, 4 maja, 1 czerwca, 5 października, 2 listopada i 7 grudnia.
    Kiato – w domu pani Renaty Dula /Odos Ipsilandrou 22/, w ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 19, 00. Tel. 2742500124  lub  6983228161/

    Spowiedź na pół godziny przed Mszą św.

Ks. Jerzy Chorzempa
tel. 694.7864.914

Spojrzenie w Bożym świetle


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę z Panem Jezusem i patrzę na wydarzenie z niewidomym od urodzenia. Uczestniczę w dialogu. Może wkładam swoje pięć groszy.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przejrzenia za dotykiem Jezusa.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 9,1-41


Jezus uzdrawia niewidomego

Jezus uzdrawia niewidomego

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym – on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: „Widzimy”, grzech wasz trwa nadal.


Patrzę, ale nie widzę


Ciekawe ilu z nas zniechęciło się i znudziło słuchając tak długiej ewangelii? Ilu rozglądało się na boki mniej czy bardziej świadomie, byle tylko nie dotarło do uszu orędzie tego wydarzenia? Po co tyle słów? A czy to, czego świadkami staliśmy się w czasie słuchania ewangelii nie jest godne uwagi, wnikliwej, bo przecież opisuje moje i twoje życie.

Każdy człowiek jest niewidomy od urodzenia. Ślepcami jesteśmy i gdyby nie dotknęła nas łaska sakramentu chrztu świętego to nimi byśmy pozostawali. Jak dobrze, że Bóg zerwał z naszych oczu bielmo grzechu. Trudno, aby niewidomy niewidomemu mówił o kolorach.  więcej »

Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
23.03.2014
• Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00.
  Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:15.
• We wtorek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. O 18:30 zapraszamy do wspólnego odmówienia różańca w intencji dzieci poczętych, których życie jest zagrożone.
• Msza św. za zmarłego przed miesiącem brata Leonarda będzie odprawiona w środę o godz. 19:00.
• Pod koniec lipca Siostry Misjonarki organizują w Poznaniu spotkanie młodzieży polonijnej. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń.
• Grupa rodziców podejmuje starania na rzecz utrzymania nauczania ramowego w polskiej szkole w Atenach. Kto ma dzieci w wieku przedszkolnym i wolałby je posłać w przyszłym roku do polskiej szkoły, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu: 693.740.1071
• Przypominamy, że za tydzień następuje zmiana czasu: w nocy z soboty na niedzielę śpimy o godzinę krócej.

Medytacja biblijna na 3. niedzielę Wielkiego Postu – 23 marca 2014

Nie dzięki opowiadaniu, na własne uszy usłyszeliśmy


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: siedzę z boku przy studni i z uwagą patrzę i słucham spotkania Jezusa z Samarytanką. Potem obserwuję zachowania i postawę tej kobiety.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przyjęcia niezrozumienia chwil i wydarzeń.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 4,5-42

Jezus i SamarytankaJezus przybył do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które /niegdyś/ dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła /tam/ kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić! Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? Żydzi bowiem z Samarytanami unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i /wiedziała/, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem Nim Ja, który z tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednakże żaden nie powiedział: Czego od niej chcesz? – lub: – Czemu z nią rozmawiasz? Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła tam ludziom: Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz! On im rzekł: Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem żąć to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do tej kobiety mówili: Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata.


Daj mi pić!


Bóg to nie kran, który otwieram kiedy mi się chce i jak mi się chce. To nie supermarket, do którego jadę na zakupy wtedy, gdy mam na to ochotę i portfel zasobny i biorę tylko to, co mi się podoba. To nie dostawca towarów, którego nawet do domu nie wpuszczam, bo na progu odbieram zamówienie. Przychodzimy tutaj, do źródła, by zaczerpnąć. Przychodzimy do Boga, by nam dał. więcej »

Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
16.03.2014
• Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych:
  Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00.
  Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:15.
• Nowenna do Matki Bożej Nieustającej pomocy we wtorek o 19:00.
• Skupienie wielkopostne dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół greckich odbędzie się 23 marca. Początek o godz. 9.30 w sali pod kościołem. Po spotkaniu i Mszy św. przewidziana jest agapa.

Medytacja biblijna na 2. niedzielę Wielkiego Postu – 16 marca 2014

Tabory uczą Golgoty


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę z Panem Jezusem i Apostołami na górę wysoką. Nie wiem co mnie czeka. Nie pojmuję tego, co się tam wydarza.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przyjęcia niezrozumienia chwil i wydarzeń.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 17,1-9


golgota3Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.


Nasze góry Tabor


Sakramenty. Przeżycie nieodkryte. Zakopany skarb. Zapakowany prezent. Doświadczenie pod gruzami.

Sakrament chrztu: dziecięctwo Boże, zmazanie grzechu pierworodnego, wejście we wspólnotę Kościoła.

Sakrament bierzmowania: pełnia mocy Ducha Świętego, siła do podejmowania decyzji i ponoszenia odpowiedzialności za nie, współudział i współodpowiedzialność.

Sakrament małżeństwa, kapłaństwa: każdy na swej drodze.

Eucharystia, sakrament pojednania – okruchy zebrane tworzą bochen chleba, iskry zapalają ogień, krople napełniają bukłaki. więcej »

Ogłoszenia parafialne

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
09.03.2014
Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00.  Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:15. Mówiących po grecku zapraszamy na Drogę Krzyżową i Eucharystię o godz. 19:00.
• Przypominamy o stałych nabożeństwach w naszym kościele: W każdy poniedziałek o 18:00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. We wtorek o 18:30 i w niedzielę o 8:45 odmawiany jest różaniec.
• W drugi czwartek miesiąca po Eucharystii adorację Najświętszego Sakramentu prowadzi grupa Emaus.
• Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci ze szkół greckich odbędzie się w niedzielę 23 marca w godz. 9:30-12:00.

Rekolekcje

Medytacja biblijna na 1. niedzielę Wielkiego Postu – 9 marca 2014

Czujny zachwyt


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: towarzyszę Panu Jezusowi w tej walce na pustyni; przyglądam się jak Pan zwycięża za pomocą słowa Bożego.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę przylgnięcia do Słowa.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 4,1-11

blog_uu_3142679_8054324_sz_diabel_i_jezus_2Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. więcej »

Popielec

Zakończył się karnawał, a środa popielcowa to wstęp do przygotowań do świąt Wielkanocy.

   popielecŚroda popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego Postu. Według obrzędów katolickich tego dnia kapłan posypuje głowy wiernych popiołem. Tradycja ta pojawiła się w VIII wieku. W XI wieku papież Urban II uczynił go obowiązującym zwyczajem w całym Kościele. Popielec rozpoczyna Wielki Post. – To czterdzieści dni przygotowań do najważniejszego w roku liturgicznym święta, czyli do Wielkanocy.Tego dnia w kościołach pojawia się wyjątkowo wielu wiernych. Z czego wynika tak duża frekwencja w Popielec? W psychice człowieka, nawet takiego, który na co dzień nie jest zbyt gorliwym wiernym, leży duże poczucie własnej słabości. Ten znak, ten symbol pokuty ma dla nas duże znaczenie, pozwala odkupić swoje grzechy.Te czterdzieści dni ma być czasem refleksji i skupienia Sama środa popielcowa zaś ma nas do tego przygotować. –
W środę popielcową obowiązuje  ścisły post, ilościowy i jakościowy (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, 3 posiłki- 2lekkie i jeden do syta).

D.N.