Archive for Październik 2013

Ogłoszenia parafialne

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
27.10.2013
• W listopadzie będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. Kartki z imionami polecanych osób prosimy składać w kancelarii. Można również poprosić o modlitwę za zmarłych, korzystając z poczty elektronicznej.
• W pierwszy piątek listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Eucharystia po grecku o 18:00, po polsku – o 19:00 i 20:15. Spowiedź od 17:30. Od 19:00 spowiadać będzie tylko jeden ksiądz, dlatego zachęcamy, by skorzystać ze spowiedzi wcześniej, również w ciągu tygodnia.
W Dzień Zaduszny (2 listopada) będzie dodatkowa Msza św. o 9:30 za zmarłych polecanych w wypominkach. Pozostałe Msze o 19:00 i 20:00.
• Za tydzień spotkanie Róży Rodzin.
• W przyszłą niedzielę po wieczornej Eucharystii zaśpiewa w kościele Chór Madrygalistów z Poznania.

Medytacja biblijna na 30 niedzielę zwykłą – 27 października 2013

Lekcja pokory


Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie te dwa wejścia do świątyni; faryzeusza z butą i pewnością siebie i celnika pokorne, zawstydzone; posłucham co mówi jeden i drugi.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę stanięcia w prawdzie i łaskę pokory.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 18,9-14


Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.


Stanąć w prawdzie

Pokora to stanięcie w prawdzie. Podkreślam, że chodzi o stanie (zarówno faryzeusz jak i celnik stanęli w świątyni) czyli trwanie. Ten pierwszy myślał, że pozjadał wszystkie rozumy, że to on ma prawdę, a ten drugi czekał na dar prawdy, bo był świadom, że może ją tylko otrzymać. Prawdę dostajemy w podarku od Tego, który jest Prawdą!

Jakaż to prawda? Boże… Wie, do kogo się zwrócić. Czyż nie jest to dar prawdy? Odkryć, że w Bogu nasza nadzieja. Tu trzeba oddać wszystko. Faryzeusz choć zwraca się do Boga to w rzeczywistości skupiony jest wyłącznie na swoim ja i podług niego spogląda na relacje z Panem i innymi. Celnik skoncentrował się na samym Bogu.

Drugi człon prawdy to wołanie miej litość dla mnie, grzesznika. Pokora wie, kim jest Bóg i wie kim jest człowiek. Ona nie buduje murów między Stworzycielem a stworzeniem. Pokora dobrze pamięta, że Bóg pragnie bezpośrednio rozmawiać z człowiekiem. Faryzeusz gada sam ze sobą. On nie prosi o litość, bo uważa, że jest samowystarczalny – to współczesny objaw pychy. Celnik nie pastwi się nad grzechem, nie wyznaje grzechu, wyznaje w pokorze i z pokorą, że jest grzesznikiem. Tylko tyle i aż tyle. więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
20.10.2013
• Dziś obchodzimy Światową Niedzielę Misyjną i początek Tygodnia Misyjnego. Pamiętajmy, że na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy jesteśmy powołani do głoszenia Ewangelii całemu światu. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na rozwój Papieskich Dzieł Misyjnych.
• We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie bł. Jana Pawła II.
• Rodziny z dziećmi zapraszamy na modlitwę różańcową w intencji misji w czwartek o 18:30.
• Za tydzień przechodzimy na czas zimowy. Program nabożeństw pozostaje bez zmian.
• W listopadzie będziemy odmawiać różaniec za zmarłych. W każdą sobotę w ich intencji odprawimy Eucharystię. Kartki z imionami polecanych osób prosimy składać w kancelarii. Można również poprosić o modlitwę za zmarłych, korzystając z poczty elektronicznej => [email protected]
• W pierwszy piątek listopada obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Eucharystia po grecku o 18:00, po polsku – o 19:00 i 20:15.
• W Dzień Zaduszny będzie dodatkowa Msza św. o 9:30 za zmarłych polecanych w wypominkach. Pozostałe Msze jak w każdą sobotę – o 19:00 i 20:00.
• W kancelarii dostępne są różańce, kalendarze i agendy biblijne.
• W sali pod kościołem odbywa się giełda antyków i zastawy stołowej. Można również kupić pączki i domowe wypieki. Cały dochód przeznaczymy na pomoc najuboższym.

Medytacja biblijna na 29 niedzielę zwykłą – 20 października 2013

Konto otwarte bez ograniczeń

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie całą sytuację z wdową. Spróbuję wczuć się w sędziego i jego sposób myślenia. Odniosę do Boga, który dzień i noc słucha wołania człowieka.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę wiary, że Bóg wysłuchuje mego wołania.


Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 18,1-8

Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?


Dokończ!


Niewysłuchane modlitwy? To jak się modlimy. Na pół gwizdka? Czy jak Mojżesz z mdlejącymi ramionami i kolanami? Gdzie już opadamy z sił i inni za nas się modlą?

Modlitwa do końca… Nie zatrzymywać się wpół kroku. Mojżesz trwał do wieczora, nawet jak nie mógł, bo znaleźli się pomocnicy. Nie poprzestawać na pierwszych objawach. Można się w brodziku taplać, a można wypłynąć na głębię.

Rozważ uczestnictwo w Eucharystii. Nie tylko obecność, ale współudział. Tu nie mamy być kibicem czy obserwatorem. Od początku do końca i nikt nie mówi, że nie będzie rozproszeń czy trudności, tak jak w modlitwie Mojżesza. Kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. W czasie rekolekcji największe łaski przychodziły niekiedy w ostatni dzień! Tak jak jeden z największych darów – błogosławieństwo Boże – pojawia się przed rozesłaniem, a nie rozejściem do domów. więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
13.10.2013
• W październiku odmawiamy różaniec w poniedziałek, wtorek, czwartek o 18:30 oraz w niedzielę o 8:45. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w czwartek.
• We wtorek o 19:00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
• Spotkanie oazowe dla młodzieży w sobotę o 17:30 w budynku KEO.
• Rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii zapraszamy na spotkanie 20 października po Mszy o 12:30.
• Za tydzień obchodzimy Niedzielę Misyjną. Ojciec Święty prosi o modlitwę, by wszyscy chrześcijanie mieli świadomość, że są nie tylko odbiorcami, ale również głosicielami Słowa Bożego.
• Nowi przełożeni wspólnoty jezuitów podjęli decyzję o wyprzedaży nagromadzonych przez lata „skarbów”. W przyszłą sobotę i niedzielę w sali pod kościołem odbędzie się giełda antyków i zastawy stołowej, z której dochód przeznaczony będzie na cele charytatywne.
• W kancelarii można kupić nowy numer Posłańca, różańce i kalendarze katolickie.
• Podpisy na rzecz inicjatywy „Jeden z nas” zbierane są jeszcze dziś w sali pod kościołem.

Medytacja biblijna na 28 niedziele zwykłą – 13 października 2013

Jeden na dziesięć


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie to spotkanie Pana Jezusa z trędowatymi; wyczuję strach uczniów przed tym spotkaniem, radość, która zrodziła się, gdy zobaczyli uzdrowienie i… smutek, który zagościł w sercu, gdy dostrzegli brak wdzięczności. Popatrzę na moje uzdrowienia i reakcję.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę widzenia dotyku Pana i łaskę bycia wdzięcznym.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 17,11-19


Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami. Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła.


Przesada szkodzi


Ani Naaman ani tych dziesięciu, na czele z wdzięcznym Samarytaninem nie stanowią centrum dzisiejszej ewangelii. Nie zajmuje tego miejsca także trąd, o którym tyle mowy.

Myślę, że współczesny człowiek porusza się po skrajnościach. Także i chrześcijanin. Istnieje pokusa, by widzieć siebie z perspektywy trądu grzechu i pastwić się nad sobą z tego powodu. Czyż jestem tylko trądem? Czyż na chrzcie świętym otrzymałem imię grzech? Bo takie zawężenie prowadzi do izolacji, do wyrzucenia (się) ze społeczeństwa, do skazania na śmierć.

Długo trwać nie może takie pastwienie się. Przychodzi druga skrajność. Brak reakcji. Negowanie faktów oczywistych. Udawanie jakby nic się nie działo. Przyzwyczajanie się do grzechu, który miałyby być niby drugą naturą człowieka: bo tacy jesteśmy, bo nic się nie da zrobić, po co sobie psuć humor. Wszak to też jest skazaniem na śmierć! więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
06.10.2013
• W październiku odmawiamy różaniec w poniedziałek, wtorek, czwartek o 18:30 oraz w niedzielę o 8:45. Dzieci zapraszamy zwłaszcza w czwartek.
• W kancelarii można się zapisać na pielgrzymkę różańcową do Plaka Kerateas. Odjazd autokaru w niedzielę 13 października o 14:30 z ul. Acharnon blisko kościoła. Przy zapisie prosimy o wpłacenie 5 euro. Osoby uboższe i dzieci są zwolnione z opłaty.
• Dziś pierwsze zajęcia katechezy niedzielnej w salkach przy ul. Alkiviadou 23.
– grupa pierwszokomunijna – godz. 11:30
– kandydaci do bierzmowania – godz. 10:30
– młodzież po bierzmowaniu – godz. 11:30
– dzieci po I Komunii spotkają się za tydzień o godz. 11:30
• Rodziców dzieci rozpoczynających przygotowanie do I Komunii zapraszamy na spotkanie 20 października po Mszy o 12:30.
• W przyszłym tygodniu imieniny obchodzi siostra Małgorzata. Eucharystię w jej intencji odprawimy w niedzielę o 12:30.
• Grupa Emaus zaprasza na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek po Mszy wieczornej.
• Spotkanie oazowe dla młodzieży w sobotę o 17:30 w budynku KEO (wejście przez kancelarię). Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby do tej grupy dołączyć.
• „Jeden z nas” to hasło inicjatywy obywatelskiej, której celem jest ujednolicenie prawa Unii Europejskiej poprzez zakończenie finansowania i zakazanie działań wiążących się z niszczeniem ludzkich embrionów. Wszyscy chętni mogą poprzeć tę inicjatywę, podając numer PESEL i składając podpis na liście dziś lub w przyszłą niedzielę w sali pod kościołem. Więcej informacji na stronie internetowej: www.jedenznas.eu

Medytacja biblijna na 27 niedzielę zwykłą – 6 października 2013

Pomnożenie wiary


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie w dłoni ziarnko gorczycy (oczywiście można wziąć sobie jedno); z tego maleństwa wyrośnie coś wielkiego i ma w sobie ogromną moc; wiara jest takim ziarnkiem.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę wiary i łaskę jej przymnożenia.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 17,5-10


Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać.


Prawie czyni różnicę


Pomnażać byśmy chcieli prawie wszystko. Jednak to nie kwestia ilości. To sprawa jakości. To rzecz o płyciznach i głębiach. W parze musi iść być i mieć, bo bez tego pierwszego dom ulegnie zagładzie. więcej »