Archive for Maj 2013

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
26.05.2013
• W tym roku mija 25 lat polskiego duszpasterstwa w tutejszej parafii, które zapoczątkował o. Stanisław Mól SJ. Z tej okazji zaprosiliśmy ks. biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Episkopatu do spraw Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. Uroczystą Eucharystię ks. biskup odprawi w przyszłą niedzielę o godz. 19:00.
• W poniedziałek 3 czerwca nasza młodzież przystąpi do sakramentu bierzmowania. Obowiązkowa próba w najbliższą środę o 20:00. Spowiedź przed bierzmowaniem w sobotę o 18:00.
• Za tydzień o 12:30 Msza rocznicowa dla dzieci, które przed rokiem przyjęły I Komunię. Spowiedź dzieci w sobotę o 17:00.
• Rada Rodziców organizuje spotkanie dla wszystkich zainteresowanych przyszłością Polskiej Szkoły. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek o 19:00 w sali KEO.
• W ubiegłą niedzielę krew oddało 35 osób. Serdecznie dziękujemy krwiodawcom i wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu akcji.

medytacja biblijna na IV niedzielę wielkanocną – 26 maja 2013

Znać Słowo i stać się głosem

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w owczarni, między owieczkami, a potem prowadzony przez Pana Jezusa, Pasterza, wychodzę na pastwiska. Odczuwam całkowite bezpieczeństwo, bo Pan jest ze mną, z nami.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę słuchania głosu Pańskiego, o doświadczenie tego, że Pasterz zna mnie bardzo dobrze.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 10,27-30

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

 

Znać głos Kapitana

U podstaw wszystkiego jedność Ojca i Syna i nasze współuczestnictwo w tej tajemnicy. To nie my wybraliśmy Boga, ale On wybrał nas i przeznaczył do dobrych rzeczy i dał siły do ich realizacji.

Tylko rozpoznać Jego głos, głos Tego, który nas dobrze zna, po imieniu. On przyjmuje pod sztandar Krzyża i wie kogo przyjmuje, z jakimi możliwościami, talentami, uzdolnieniami, ale i z brakami. Wie, na kogo się decyduje! więcej »

Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
19.05.2013

• Za tydzień dzieci z naszej parafii przystąpią do I Komunii św. W tym dniu nie będzie Mszy o 12:30. W uroczystościach pierwszokomunijnych uczestniczy najbliższa rodzina i zaproszeni goście. Pozostałych wiernych zapraszamy na godzinę 9:30 lub 19:00.
• Za dwa tygodnie o 12:30 Msza rocznicowa dla dzieci, które przed rokiem przyjęły I Komunię.
• We wtorek i czwartek nabożeństwo majowe o 18:30.
• W najbliższy wtorek Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
• Wypełnione formularze programu pomocy żywnościowej można oddawać w kancelarii dziś po każdej Mszy św. lub w poniedziałek od 10:00 do 12:00. Podpis na dokumencie powinien być potwierdzony w urzędzie Κ.Ε.Π.
• Specjaliści ZUS udzielają informacji na temat rent i emerytur jeszcze dziś od 14:00 do 16:00 oraz od 17:00 do 19:00.
• Zachęcamy do udziału w akcji krwiodawstwa dziś od 10:00 do 14:00 w sali KEO. Są też do odebrania legitymacje dla osób, które oddawały krew w październiku.

Medytacja biblijna na 3 niedzielę wielkanocną – 19 maja 2013

Miłość nie jest machinalna


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem razem z uczniami nad jeziorem; idę łowić ryby, trudzę się i… nic nie ułowiłem, nic nie znaleźliśmy w sieciach. Doświadczenie frustracji. Potem niespodziewane spotkanie ze Zmartwychwstałym, które wszystko zmienia. Odczuję, że Pan mówi do mnie: Pójdź za Mną!
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę miłości żywej i gotowej nieustannie na działanie Pańskie.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 21,1-19


Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś? bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

  więcej »

Ogłoszenia parafialne

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

12.05.2013

Za dwa tygodnie dzieci z naszej parafii przystąpią do I Komunii św. W tym dniu nie będzie Mszy o 12:30. Przy okazji informujemy, że w przyszłym roku będzie przygotowanie do I Komunii dla dzieci z drugich klas polskiej szkoły podstawowej. Zapisy we wrześniu.

Przy wejściu do kościoła dostępne są formularze europejskiego programu pomocy żywnościowej. Osoby zainteresowane mogą je wypełnić i wraz z kserokopią paszportu przynieść do kancelarii w przyszłą niedzielę. Wymagane jest posiadanie numeru  Α.Φ.Μ.

18 i 19 maja w sali pod kościołem organizowane są Dni Poradnictwa ZUS. Szczegóły na plakatach.

Do udziału w kolejnej akcji krwiodawstwa zapraszamy za tydzień od 10:00 do 14:00.

 

Medytacja biblijna na Niedzielę Miłosierdzia – 12 maja 2013

Miłosierdzie bez ograniczeń

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: siedzę w zamkniętym pomieszczeniu, uciekłem tam, by się zabezpieczyć; ktoś próbuje się tam dostać, uderza w drzwi. Przyglądnę się mym odczuciom. W pewnej chwili pojawia się Pan Jezus. Bez hałasu. Bez wyważania drzwi zamkniętych. Co teraz odczuwam?
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę otwarcia się na Zmartwychwstałego przynoszącego dar pokoju.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 20,19-31

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem ucznimg58iowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Standardowe obdarowanie

Wobec strachu i lęku (drzwi były zamknięte z obawy przed) przychodzi Pan Jezus. Nie trzeba Go zapraszać ani też za bardzo się rozglądać. Staje pośrodku, pośród tych spraw, by być w nich. Kiedyż uwierzymy, że to realna obecność!? W tym mieści się zadziwiający dla nas opis z Dziejów Apostolskich (5,12-16): Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Bo uwierzyli, że Zmartwychwstały żyje i jest z nimi. więcej »

Medytacja biblijna na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 5 maja 2013)

W drodze do grobu

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę, biegnę, jeszcze w ciemnościach, razem z kobietami do grobu; mieszanina lęku i zdumienia u wejścia do grobu; istotnie coś się wydarzyło niewyobrażalnego. Wejdę do grobu?
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę wiary w Zmartwychwstałego.

Na początek przeczytam tekst biblijny: J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, /które mówi/, że On ma powstać z martwych.

więcej »

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

05.05.2013

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Triduum Paschalnego. Szczególne podziękowanie dla państwa Jadwigi i Dariusza Niemców z Róży Rodzin za trud włożony w przygotowanie kwiatów i dekoracji.

Wielkanoc świętować będziemy w ramach Eucharystii o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30 (Chrzest).Nie będzie Mszy o godz. 19:00!

W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o  9:30, 11:00, 12:30, 19:00.

Nabożeństwo majowe we wtorek i czwartek o 18:30.

Za tydzień obchodzimy w Grecji Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

18 i 19 maja w sali pod kościołem organizowane są Dni Poradnictwa ZUS. Szczegóły na plakatach.

W dniach od 1 do 10 lipca odbędzie się wakacyjno-rekolekcyjny wyjazd dla dzieci (w wieku 10-15 lat) na wyspę Santorini. Szacowany koszt ok. 300 euro. Zapisy wraz z przedpłatą u siostry Katarzyny (tel. 698.051.2155 ).

Refleksja na Wigilię Paschalną – 4 maja 2013

Od początku do końca


Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: zasiadam do stołu, na którym jest SŁOWO, Księga Słowa i „spożywam” fragment po fragmencie; przed oczyma jak w kalejdoskopie przewija się historia zbawienia. Słucham Bożej opowieści.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę usłyszenia Bożego Słowa.


Na początek
uważnie i ze spokojem przeczytam teksty biblijne: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12Od… do…


od 

weźcie w posiadanie

bądźcie płodni

rozmnażajcie się

przez

ofiarę Izaaka

wędrówki mędrców

do

bierzcie i jedzcie

to czyńcie na Moją pamiątkę


od

ulepił go własnoręcznie

tchnieniem swym obdarował więcej »

Refleksja na Wielką Sobotę – 4 maja 2013

Niezniszczalne

(refleksja na Wielką Sobotę – 4 maja 2013)

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: trwam przy Panu, przy grobie.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę pokory i wytrwałości.


Na początek przeczytam
tekst biblijny: 1 Kor 15,42-58.

Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne – powstaje zaś niezniszczalne;  sieje się niechwalebne – powstaje chwalebne; sieje się słabe – powstaje mocne;  zasiewa się ciało zmysłowe – powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie powstanie też ciało niebieskie.  Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek , Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym.  Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie; duchowe było potem.  Pierwszy człowiek z ziemi – ziemski, drugi Człowiek – z nieba. Jaki ów ziemski, tacy i ziemscy; jaki Ten niebieski, tacy i niebiescy.  A jak nosiliśmy obraz ziemskiego [człowieka], tak też nosić będziemy obraz [człowieka] niebieskiego.
Zapewniam was, bracia, że ciało i krew nie mogą posiąść królestwa Bożego, i że to, co zniszczalne, nie może mieć dziedzictwa w tym, co niezniszczalne. Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni.  W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby – zabrzmi bowiem trąba – umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni.  Trzeba, ażeby to, co zniszczalne, przyodziało się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodziało się w nieśmiertelność

A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień? Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo.  Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.  Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.

Sobotni poranek

ciemność nocy głębokiej

pochmurni sobotni poranek

jak słońca promyk

trel ptasi budzi się

między gałęziami pąków

chłód po nocy

orzeźwienia oddech

wstającego dnia

i Okruch okryty welonem

zasłona która okrywa

a nie zakrywa

wyciągnięta dłoń

nie dotyka zwiewnej mary

tam jest trwa uczy

wtulić się objąć

przygarnąć do serca

ten Dzień


Nowy Sącz, 3.04.2010

Wielka Sobota

o. Robert Więcek SJ