Archive for Kwiecień 2013

Ogłoszenia parafialne

NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

28.04.2013

Program Wielkiego Tygodnia i obchodów świątecznych

Plan spowiedzi:

wtorek (30 kwietnia) 17:00-19:00

środa (1 maja) nie ma spowiedzi

czwartek (2 maja) 15:00-18:30

piątek (3 maja) 9:00-17:00

sobota (4 maja) 9:00-17:00

–    Dzieci zapraszamy do spowiedzi pierwszo­piątkowej już we wtorek od godz. 17:00, młodzież z gimnazjum i liceum od 18:00.

–      W Wielki Wtorek o godz. 19:00 Eucharystia, w czasie której udzielany będzie sakrament namaszczenia chorych. Mogą go przyjąć osoby starsze i chore, które w tym roku nie korzystały z tego sakramentu.

–      W Wielką Środę zapraszamy do katedry przy ul. Panepistimiou. Podczas Eucharystii o godz. 19:00 ks. abp Nikolaos Foskolos dokona konsekracji Krzyżma Świętego oraz pobłogosławi olej katechumenów i olej chorych. W tym dniu nie będzie Mszy w naszym kościele.

–      W Wielki Czwartek o godz. 19:00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej koncelebrowana przez wszystkich księży naszej parafii. Po Mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.

–      W Wielki Piątek Liturgia Męki Pańskiej o godz. 19:00 w sali pod kościołem, po niej tradycyjna procesja ulicami Aten.

–      W Wielką Sobotę święcenie pokarmów w godz. 9:00-14:00 w sali pod kościołem.

–      Wigilia Paschalna w języku polskim w sobotę o godz. 21:00.

–      W Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz. 6:30, 8:00, 9:30, 12:30. Nie będzie Mszy o godz. 19:00!

1. Na liście w kancelarii mogą się jeszcze dopisać osoby chętne do pełnienia posług liturgicznych w czasie Triduum Paschalnego. Śpiewających psalmy prosimy o skontaktowanie się z siostrą Katarzyną.

2. Osoby zainteresowane wyjazdem na Dni Młodzieży Polonijnej w Poznaniu-Morasku (26 lipca do 2 sierpnia) mogą zapisać się do końca kwietnia u s. Małgorzaty (przedpłata – 50 euro, tel. 698.051.2134 ).

3. W dniach od 1 do 10 lipca odbędzie się wakacyjno-rekolekcyjny wyjazd dla dzieci (w wieku 10-15 lat) na wyspę Santorini. Szacowany koszt ok. 300 euro. Zapisy wraz z przedpłatą do końca kwietnia u siostry Katarzyny (tel. 698.051.2155 ).

4.  W kancelarii dostępny jest nowy numer Posłańca.

Jedność od Ojca przez Syna! – wielkotygodniowe okruchy minutki

Jedność od Ojca przez Syna! – wielkotygodniowe okruchy minutki

Niedziela Palmowa

Zbyt wielkie rozdarcie między Hosanna, a Ukrzyżuj Go! Jedność serc, głosów i umysłów nie zawsze we wszystkim to w rzeczywistości jej brak.

Wielki Poniedziałek

Na kilometr przez zmysł powonienia wyczuwamy to, co przeciwko jedności. To, co nie z Boga rozbija! Kropla nardowego olejku wiary rozchodzi się od spotkania Pana. Już niewiele więcej trzeba czynić!

Wielki Wtorek

Zaparcie się czy zdrada to uderzenie w jedność mego serca, to konsekwencja działania złego ducha, który chce nas rozbitych. Niech zabrzmi słowo świadectwa o spotkaniu z Synem, który objawia nam Ojca.

Wielka Środa

Nie ma ceny na jedność. Ona w Ojcu się mieści, w Synu i Duchu Świętym. Za cenę życia Syn daje nam jedność: aby byli jedno Ojcze jak Ja w Tobie.

Wielki Czwartek

Nie dać się ograniczyć nawet przez to, co największe, zawierać się jednak nawet w tym, co najmniejsze – Boska to rzecz.

Wielki Piątek

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego złóżmy wyznanie: Prawdziwie, Ten był Synem Bożym! Był i jest i w Niego wierzymy. Tu, na Krzyżu objawił nam Ojca.

Wielka Sobota

Śmierć wydaje się być największym wrogiem zjednoczenia. W Jezusie Chrystusie stała się bramą do pełnej jedności, bramą przez którą przechodzimy, by być już sobą w całej pełni.

Wigilia Paschalna

Jedno z Bogiem, bo stworzeni na Jego obraz. Jedno z Bogiem, bo zbawieni w Jezusie Chrystusie. Jedno z Bogiem, bo członkami Kościoła, którego On jest Głową.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Zjednoczył się z nami we wszystkim i ukazał horyzont nieskończoności dla każdego z nas!

o. Robert Więcek SJ

(może rozsyłać do wszystkich, by choć \”minutkę\” codziennie się zastanowić)

Medytacja biblijna na Niedzielę Palmową 28 kwietnia

Palmy i ciernie

Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: obserwuję wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy; uczestniczę w tym wybuchu radości; a potem patrzę na ten sam tłum, jestem pośród niego w czasie sądu, męki i umierania Pana Jezusa.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę bycia przy Panu Jezusie.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 19,28-40

Niedziela-Palmowa-2013Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego jeszcze nikt nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał: Dlaczego odwiązujecie?, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą.

Dwie tajemnice

Misterium człowieka i misterium Boga. Tajemnica niezgłębiona spotkania, przed którym nikt się nie wymówi i którego nikt nie uniknie.

Tajemnica tego, do czego zdolny jest człowiek i do czego zdolny jest Bóg. Nie o zdolnościach i talentach mówię, ale o kondycji, która sprawia, że człowiek jest (staje się) człowiekiem, a Bóg objawia się jako taki.

Człowiek nie może przetrwać w bezbożnictwie. więcej »

Ogłoszenia parafialne

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21.04.2013

Serdecznie witamy księdza Jerzego Chorzempę, proboszcza z Nafplio, który poprowadzi rekolekcje w naszej parafii. Na kolejne nauki zapraszamy w poniedziałek i wtorek o 19:00.

Ks. Jerzy organizuje również spotkanie ewangelizacyjne, które odbędzie się w Nafplio 11 i 12 maja. Szczegóły na tablicy ogłoszeń. Temat: Tajemnica miłosierdzia Bożego a nasze życie. Przywozimy ze sobą artykuły żywnościowe. Kuchnia dostępna na miejscu. Dobrowolna ofiara za pobyt. Zapisy pod numerem 694.786.4914.

Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00. Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:00.

Diecezjalna Droga Krzyżowa odbędzie się dziś o 18:30 w parafii Agio Luka w Iraklio. Szczegóły na plakatach i ulotkach.

Za tydzień obchodzimy Niedzielę Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na początku każdej Eucharystii. Nie będzie wspólnej procesji polsko-greckiej.

Program spowiedzi i obchodów Triduum Paschalnego jest dostępny na tablicy ogłoszeń. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna będzie nieczynna.

Lektorów i osoby pragnące zaangażować się w liturgię Triduum prosimy o wpisywanie się na listę w kancelarii.

Osoby zainteresowane wyjazdem na Dni Młodzieży Polonijnej w Poznaniu-Morasku (26 lipca do 2 sierpnia) mogą zapisać się do końca kwietnia u s. Małgorzaty (przedpłata – 50 euro, tel. 698.051.2134 ).

W dniach od 1 do 10 lipca odbędzie się wakacyjno-rekolekcyjny wyjazd dla dzieci (w wieku 10-15 lat) na wyspę Santorini. Szacowany koszt ok. 300 euro. Zapisy wraz z przedpłatą do końca kwietnia u siostry Katarzyny (tel. 698.051.2155 ).

 

Plan spowiedzi w Wielkim Tygodniu

 

poniedziałek (29 kwietnia) 17:30-19:00

wtorek (30 kwietnia) 17:30-19:00

środa (1 maja) nie ma spowiedzi

czwartek (2 maja) 15:00-18:30

piątek (3 maja) 9:00-17:00

sobota (4 maja) 9:00-17:00

 

Program nabożeństw

 

Wielki Czwartek

19:00 Eucharystia

21:00-24:00 Adoracja Najśw. Sakramentu

 

Wielki Piątek

19:00 Liturgia Męki Pańskiej

 

Wielka Sobota

9:00-14:00 Święcenie pokarmów

21:00 Liturgia Wigilii Paschalnej

 

Wielkanoc

6:30, 8:00, 9:30, 11:00 (po grecku), 12:30

Nie będzie Mszy o godz. 19:00!

 

Poniedziałek Wielkanocny

9:30, 11:00 (po grecku), 12:30, 19:00

 

 

 

Medytacja biblijna na 5 niedzielę Wielkiego Postu – 21 kwietnia 2013

Pisanie na piasku

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: idę z Panem Jezusem – wpierw na górę, a potem do świątyni. Obserwuję całą sytuację z kobietą i przyglądam się temu, co mówi i robi Pan.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę stanięcia w prawdzie Bożej.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: J 8,1-11

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz.

Tumany kurzu

Gdy kręcisz się wokół siebie to wzbijasz tylko tumany kurzu, który wszędzie włazi i osiada na wszelkiej powierzchni. Na dodatek zatyka pory żywotności i kreatywności. Gdy stajesz się centrum świata to świat jakżeż ubogi, ograniczony się staje. Chmury kurzu nie pozwalają ni widzieć ni słyszeć ni mówić ni oddychać! Otumanieni jesteśmy!

Cóż wtedy dzieje się z osobą, która podobno jest umiłowana? Gdzie twórcze podejście, wymyślanie niespodzianek, przewidywanie zachwytów? Skupiony na sobie nic poza sobą nie jest w stanie zobaczyć! Miłości być nie może, chyba że egoistyczne zadufanie i zauroczenie, bo określenie miłość uwłacza prawdziwej.

Logika zdystansowania

Trzeba oddalić się na swoją Górę Oliwną, która mieści się niedaleko, ale poza, a następnie o brzasku (to nowy początek) pojawić się w miejscu życia. Wiemy dobrze, że ta góra uczy dystansu i wychowuje w trwaniu w i z Bogiem. Tu Pan Jezus czerpie siłę i światło! Bez Góry Oliwnej skazani jesteśmy na zagładę, niedotlenienie mózgu i serca. Przecież do szczytu góry z reguły nie docierają tumany kurzu! To spotkanie z Ojcem przemienia się w odkrywanie Ameryki w każdym wydarzeniu. Bóg widzi inaczej! Owa inność objawiona zostaje w osobistej więzi, poznaniu, którego wspólny mianownik brzmi miłość. więcej »

Ogłoszenia parafialne

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
14.04.2013
1. IV Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako Niedziela Radości (Laetare). Panie z Caritas przygotowały pączki, z których dochód przeznaczymy na pomoc najuboższym. Również zebrana dziś taca będzie przeznaczona na ten cel.
2. We wtorek o 19:00 nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
3. Pierwsza spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych w sobotę o 17:00.
4. Za tydzień rozpoczną się rekolekcje parafialne. Ks. Jerzy Chorzempa podpowie nam, jak żyć wiarą w dzisiejszym świecie. Pierwsza nauka w ramach Eucharystii w sobotę i niedzielę. Kolejne spotkania w poniedziałek i wtorek o 19:00.
5. Ks. Jerzy zaprasza również na spotkanie ewangelizacyjne, które odbędzie się w Nafplio 11 i 12 maja.  Temat: Tajemnica miłosierdzia Bożego a nasze życie. Przywozimy ze sobą artykuły żywnościowe. Kuchnia dostępna na miejscu. Dobrowolna ofiara za pobyt. Zapisy do 21 kwietnia pod numerem 694.786.4914.
6. Najbliższa katecheza prowadzona przez panią Bożenę Chechelską będzie 28 kwietnia.
7. Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:00. W najbliższy piątek na godz. 20:00 zapraszamy zwłaszcza młodzież.

Modlitwa pięciu palców

Modlitwa pięciu palców (autor: papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires)

1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.

2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się za tych, którzy wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości by prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich modlitwach.

3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach, liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.

4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.

5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej prawdziwy i skuteczny. Amen.

Medytacja biblijna na 4 niedzielę Wielkiego Postu – 14 kwietnia 2013

Ojciec, syn, bracia

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w domu ojca i przypatruję się całej sytuacji „przejęcia majątku”, a potem „powrotu” syna. Przyglądam się ojcu i jego reakcjom, uczuciom, zachowaniom.
Wprowadzenie 2
: prosić o łaskę odkrywania tajemnicy miłosierdzia Bożego, o odkrycie faktu, że jestem nieustannie oczekiwany w domu Ojca.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 15,1-3.11-32

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się.

ten mój syn był umarły, a znów ożył…

Jesteśmy świadkami powstania z martwych, świadkami nowego życia, gruntownej przemiany serca, przemiany sięgającej głębi i dotykającej tego, co najważniejsze. Czyż nie jest to jak rozkwitnięcie pąka kwiatu czy wręcz całej połoniny krokusów na przedwiośniu? Czy nie pragniemy takowej zmiany?

Ciekawe, bo nie ma tu tabunów wozów transmisyjnych i tłumów dziennikarzy czy paparazzich. więcej »

Ogłoszenia parafialne

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
07.04.2013
1. Rekolekcje parafialne rozpoczną się za dwa tygodnie. Poprowadzi je ks. Jerzy Chorzempa, proboszcz z Nafplio.
2. Gorzkie żale odprawiane są w każdą niedzielę o godz. 18:00Droga Krzyżowa dla dzieci w piątek o 18:00, dla starszych – o 20:00.
3. Przygotowanie do chrztu dziś o 20:00.
4. W przyszłą niedzielę nie będzie katechezy prowadzonej przez siostrę Małgorzatę.
5. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania za tydzień po Mszy o 9:30.
6. Za tydzień będzie także spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
7. Wierzę w Boga, który mnie kocha to hasło spotkania dla dzieci, które odbędzie się w przyszłą niedzielę od 10:00 do 18:00 w szkole sióstr urszulanek w dzielnicy Marousi. Chętni mogą zapisać się na listę w kancelarii.
8. IV Niedziela Wielkiego Postu obchodzona jest jako Niedziela Radości (Laetare). Panie z Caritas przygotują pączki, z których dochód będzie przeznaczony na pomoc najuboższym. Również taca zebrana w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na ten cel.

Medytacja biblijna na 3 niedzielę Wielkiego Postu – 7 kwietnia 2013

Więksi grzesznicy? 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: jestem w pięknym sadzie, jednak nie mogę tam znaleźć owoców. Widzę troskę ogrodnika i dziwię się, że drzewa nie dają owoców.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę poznania tajemnicy grzechu, który czyni mnie bezowocnym i o łaskę dotknięcia miłosierdzia Bożego, które sprawia, że owocuję.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 13,1-9

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Mu o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.

Podejście do wydarzeń

Przytaczane przez ludzi wydarzenia są smutne, bolesne, tragiczne. To ludzie ludziom zgotowali taki los, chociaż wchodzą tu także katastrofy czy kataklizmy. Pierwsze pytanie jakie się nasuwa: Dlaczego na nich (nas) to spadło? Czy naprawdę byli większymi grzesznikami? więcej »