Archive for Wrzesień 2012

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
30.09.2012
1. W październiku odmawiamy różaniec w niedzielę o 8:45, w poniedziałek, wtorek i czwartek o 18:30. Różaniec po grecku będziemy odmawiać w sobotę o 18:30.
2. W pierwszy piątek spowiadamy od 17:00 do 20:00. Zachęcamy, by w miarę możliwości korzystać ze spowiedzi także we wtorek i czwartek od 18:30.
3. Za tydzień pierwsze zajęcia katechezy niedzielnej w salkach przy ul. Alkiviadou 23.
– grupa pierwszokomunijna – godz. 11:30
– kandydaci do bierzmowania – godz. 10:30
– młodzież po bierzmowaniu – godz. 11:30
– dzieci po I Komunii spotkają się o 11:15 w budynku KEO
4. Spotkanie rodziców, którzy chcą przygotować swoje dzieci do I Komunii odbędzie się 7 października o 13:30. Obecność obowiązkowa.
5. Rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy 14 października na Mszę o 9:30. Po Mszy spotkanie informacyjne.
6. Pierwsze spotkanie dla małżeństw, które w tym roku będą prosić o chrzest swoich dzieci, rozpocznie się 14 października o 19:00.
7. Chłopcy po I Komunii, którzy chcieliby zostać ministrantami, mogą zapisać się na listę w kancelarii.
8. Siostra Małgorzata zaprasza do Oazy dzieci po I Komunii. Spotkania odbywają się w czwartki o 17:00 w sali przy Alkiviadou 23. Uczniów gimnazjum i liceum zapraszamy na spotkania oazowe prowadzone przez siostrę Halinę we wtorki o 18:00  w sali KEO.
9. Uczniowie gimnazjum i liceum chętni do śpiewania w zespole młodzieżowym mogą zgłaszać się do s. Katarzyny po każdej Mszy św.
10. Wszystkich, którzy chcieliby współpracować z Caritas, pomagając chorym i ubogim, zapraszamy we wtorek o 19:45 do sali KEO.
11. Wykład o świętym Pawle zostanie wygłoszony dziś o 19:45.
12. W kancelarii można zapisać się na pielgrzymkę różańcową do Plaka Kerateas, która odbędzie się 14 października. Przy zapisie prosimy o wpłacenie 5 euro. Osoby uboższe i dzieci są zwolnione z opłaty.
13. Fotografowie, którzy chcą być upoważnieni do robienia zdjęć w naszym kościele, proszeni są o kontakt z o. Kazimierzem Faronem SJ – tel. 697.8286.094.
14. W kancelarii można kupić nowy numer Posłańca, kalendarze kieszonkowe, modlitewniki i różańce.
15. Wszystkich, którzy mogą podzielić się cennym darem krwi, zapraszamy do sali KEO w przyszłą niedzielę od 10:00 do 14:00.

Nowe zdjęcia w Galerii

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Sakramentu Bierzmowania

Medytacja biblijna na 26 niedzielę zwykłą

Bądź bliźnim!


James Tissot (1836-1902): Jezus napomina apostołów (pomiędzy 1886 a 1894 r., Brooklyn Museum w Nowym Jorku)Tekst ewangelii: Mk 9,38-43.45.47-48

Wtedy Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie.

Chodzić z  w imię

Zdziwilibyśmy się widząc ile dobrego i prawdziwego czynią ludzie w imię Pana Jezusa. Nawet jeśli owi ludzie nie chodzą z nami (bo niby dlaczego mieliby to czynić?). Ten zwrot chodzić z kimś nasuwa pewną refleksję. Po pierwsze pytanie z kim chodzę, wokół jakich ludzi się obracam. Po drugie czy pozwalam innym chodzić z innymi i obracać się w innych środowiskach.
Czyż przez uczniów nie przemawia zazdrość? Ale o co? więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
23.09.2012

1. Decyzją księdza biskupa i przełożonych zakonnych nastąpiły zmiany personalne w naszej parafii. Nowym proboszczem został o. Kazimierz Faron. Za duszpasterstwo w języku greckim odpowiedzialny będzie o. Petros Hong. Serdecznie witamy o. Krystiana Juchę, który przyjechał na miejsce o. Roberta Więcka, oraz nową katechetkę s. Małgorzatę Bajwolską. Wszyscy polecamy się waszym modlitwom.

2. Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Pierwsze zajęcia odbędą się 7 października w salkach przy ul. Alkiviadou.
– grupa pierwszokomunijna – godz. 11:30
– kandydaci do bierzmowania – godz. 10:30
– młodzież po bierzmowaniu – godz. 11:30
– dzieci po I Komunii spotkają się o 11:15 w budynku KEO
3. Spotkanie rodziców, którzy chcą przygotować swoje dzieci do I Komunii odbędzie się 7 października o 13:30. Obecność obowiązkowa.
4. Rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy 14 października na Mszę o 9:30. Po Mszy spotkanie informacyjne.
5. Zbiórka starszych ministrantów i lektorów odbędzie się w sobotę 29 września o godz. 17:00. Ministrantów ze szkoły podstawowej zapraszamy do sali pod kościołem na godz. 18:00. Chłopcy po I Komunii, którzy chcieliby zostać ministrantami, mogą zapisać się na listę w kancelarii. Terminy spotkań Oazy podamy w przyszłą niedzielę.
6. Spotkanie wszystkich osób należących do Parafialnych Komórek Ewangelizacji odbędzie się w poniedziałek o 19:45 w sali przy Alkiviadou.
7. Św. Paweł a kultura klasyczna to tytuł kolejnego wykładu w ramach Kursu Historii Kultury, na który zapraszamy w przyszłą niedzielę o 19:45.
8. Można jeszcze zapisać się na kurs języka greckiego. Zostały utworzone trzy grupy, które spotykają się we wtorki i czwartki między 16:00 a 19:30 w sali przy Alkiviadou 23.
9. Zapraszamy do biblioteki parafialnej, która jest czynna w niedziele od 9:00 do 11:00.
10. W kancelarii za 2 euro można kupić nowy numer Posłańca.
11. Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się w niedzielę 7 października.

Medytacja biblijna na 25 niedzielę zwykłą

Stanięcie w prawdzie i doświadczenie pokoju

Tekst ewangelii: Mk 9,30-37
Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.


Kłótnia i jej źródła

Gdzie bowiem zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek (Jk 3).
Kłócimy się! Co leży u źródeł? Tak więc nie na skutki (owoce), ale na ich pochodzenie należy zwrócić uwagę. Pierwszą przyczyną zaznaczoną przez apostoła Jakuba jest zazdrość. Zdajemy sobie sprawę, że jak pozwolimy się jej rozwijać to zawładnie ona umysłem, wolą, sercem, to kierować będzie ślepo naszymi decyzjami i działaniami, a jak okrutną ona jest to nie muszę nikomu przedstawiać. Okrutna na dwa sposoby: niszczy tego, kto zazdrości i uderza, przez zazdrośnika, w tego, któremu się zazdrości. Rodzi się bezład i wszelki występek. Czy to przeciw sobie czy to przeciw bliźniemu, a Bogu też się oberwie, bo On ponosi winę za niesprawiedliwość. 
Kolejnym źródłem to żądza sporu. Oj, pałamy taką żądzą! więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

16.09.2012

1. W niedzielę 16 września zapraszamy na Eucharystię o 12:30, w czasie której modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i duszpasterski. Poświęcimy także tornistry dla pierwszoklasistów.
2. Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów nie zapisanych do Szkoły Polskiej. Do I Komunii przygotowywane będą dzieci z rocznika 2004, do bierzmowania uczniowie kończący gimnazjum. Dzieci, które lepiej mówią po grecku, można zapisać na katechezę u księdza Petrosa – tel. 698.6754.333.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w najbliższy wtorek o 19:00. Prośby i podziękowania wraz z ofiarami można składać w kancelarii.
4. Po przerwie wznawiamy spotkania grup parafialnych. Mile widziane również nowe osoby, które chciałyby do tych grup dołączyć.
– Grupa Ojca Pio spotyka się we wtorek po Mszy w sali KEO.
– Grupa odnowy charyzmatycznej Emaus w czwartek po Mszy w sali KEO.
– Spotkania Parafialnych Komórek Ewangelizacji
według programu sprzed wakacji.
5. Na tablicy ogłoszeń można też znaleźć aktualne informacje o spotkaniach grup wsparcia: Anonimowych Alkoholików, Al-Anon i Dorosłych Dzieci Alkoholików.
6. Zapisy na kurs języka greckiego we wtorek 18 września o 17:00 w sali przy Alkiviadou 23. Zajęcia będą prowadzone przez panią Barbarę Sowę dwa razy w tygodniu. Koszt 10 euro miesięcznie.
7. Po wakacyjnej przerwie zapraszamy do biblioteki parafialnej, która jest czynna w niedziele od 9:00 do 11:00. Wejście z tyłu budynku KEO.
8. Kolejna akcja krwiodawstwa odbędzie się w niedzielę 7 października.

Medytacja biblijna na 24 niedzielę zwykłą

Ogólna czy przyswojona wiedza?

Tekst ewangelii: Mk 8,27-35

Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Za kogo uważasz siebie samego?

Jakim słowem-definicją byś się sam określił i jak to przekłada się na język codzienności: faktów, doświadczeń, przeżywanych wydarzeń, podejmowanych decyzji? Słowo się rzekło, kobyłka u płota! I wcale nie idzie o perfekcyjność wykonania. Pamiętamy wydarzenie ewangeliczne, w którym jeden z synów posłanych do pracy przez ojca odpowiada mu przymilnie, że pójdzie, ale nie idzie. Cóż po jego słowie?! więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
09.09.2012
1. W niedzielę 9 września zapraszamy na Mszę św. o 9:30, 11:00 i 19:00. W tym dniu nie będzie Mszy o 12:30. Natomiast 16 września zapraszamy na Eucharystię o 12:30, w czasie której modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i duszpasterski. Poświęcimy także tornistry dla pierwszoklasistów.
2. Pierwsze spotkanie scholki w czwartek 13 września o 17:30 w salce przy Alkiviadou 23. Zapraszamy dobrze śpiewające dzieci ze szkoły podstawowej.
3. W piątek 14 września obchodzimy Święto Podwyższenia Krzyża Św. O godz. 19:00 Msza koncelebrowana w języku greckim i polskim.
4. Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów nie zapisanych do Szkoły Polskiej, którzy dobrze mówią i czytają po polsku. Dzieci, które lepiej mówią po grecku, zachęcamy do udziału w katechezie w greckich parafiach katolickich.
5. Zapisy na kurs języka greckiego we wtorek 18 września o 17:00 w sali przy Alkiviadou 23. Zajęcia będą prowadzone przez panią Barbarę Sowę dwa razy w tygodniu. Koszt 10 euro miesięcznie.
6. Po wakacyjnej przerwie znów można korzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w sali przy Alkiviadou 25 we wtorki i soboty od 18:00 do 20:00 – tel. 699.7621.510.

medytacja biblijna na 23 niedzielę zwykłą

Nie bełkot, a wyznanie

Tekst ewangelii: Mk 7,31-37

Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

 

 

Odwagi!

Za mało tego powtarzamy! Niech stanie się to naszym refrenem śpiewanym głośno, mruczanym pod nosem, powtarzanym wraz z oddechem! Odwagi nam trzeba, by być chrystusowymi. Od samego początku wybór Chrystusa przynosił wierzącemu kłopoty różnorakiej natury, dlatego też nieodzownym stało się całkowite, ufne zawierzenie się, tak jak On to uczynił względem Ojca!
Odwaga wiary, by zaryzykować, by przełamać w sobie ludzki strach (podszyty szatańskimi podszeptami) przed zbłaźnieniem się, przed wyjściem na głupka. Któż dziś się przejmuje czymś takim jak wiara? Podejmujemy ryzyko w tylu sprawach, ale w sprawach wiary jakoś brakuje nam odwagi. więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
02.09.2012
1. W pierwszy piątek września spowiadamy od 17:30. Msze św. o godz. 19:00 i 20:00. Zachęcamy zwłaszcza dzieci, które nie miały jeszcze okazji, by przyjąć Komunię w 9 pierwszych piątków miesiąca.
2. Jeszcze w przyszłą niedzielę Msze będą odprawiane według programu wakacyjnego: o 9:30, 11:00, 19:00. Natomiast 16 września zapraszamy na Eucharystię o 12:30, w czasie której modlić się będziemy o Boże błogosławieństwo na nowy rok szkolny i duszpasterski. Poświęcimy także tornistry dla pierwszoklasistów.
3. Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów nie zapisanych do Szkoły Polskiej, którzy dobrze mówią i czytają po polsku. Do I Komunii przygotowywane będą dzieci z rocznika 2003, do bierzmowania uczniowie kończący gimnazjum. Dzieci, które lepiej mówią po grecku, zachęcamy do udziału w katechezie w greckich parafiach katolickich.
4. Spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej za tydzień po Mszy o 9:30. Spotkania innych grup wznowione będą po 16 września.
5. Kurs Języka Greckiego prowadzony przez panią Barbarę Sowę rozpocznie się we wtorek 18 września o 17:00 w sali przy Alkiviadou 23.
6. Po wakacyjnej przerwie znów można korzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych w sali przy Alkiviadou 25 we wtorki i soboty od 18:00 do 20:00 (tel. 697.7394.579).