Archive for Marzec 2012

NOWY NUMER EKG

REKOLEKCJE PARAFIALNE

KIERMASZ

Codzienne poznawanie Pana – medytacja biblijna na V niedzielę Wielkiego Postu

Tekst ewangelii: J 12,20-33

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Widzieć Pana; gdzie i dlaczego

Po prostu chcą ujrzeć Jezusa. Nie myślą o konsekwencjach. Nie pretendują do tego, aby wiedzieć wszystko od razu. więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25.03.2012
1. W przyszłą niedzielę organizujemy Kiermasz Otwartych Serc. Zapraszamy do sali pod kościołem na występy dzieci ze Szkoły Polskiej i przedszkoli, a także do degustacji polskich potraw i ciast. Już dzisiaj przed kościołem można nabyć pączki i drożdżówki, z których dochód przeznaczamy na pomoc najbardziej potrzebującym. Są także do nabycia świece Caritas i pamiątkowe koszulki z logo parafii.
2. Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę o godz. 19:00. Droga Krzyżowa dla dzieci – w piątek o 18:00; dla dorosłych – o 20:15.
3. W poniedziałek (26 marca) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego albo Krucjatę Wyzwolenia Człowieka zapraszamy na dziękczynną Eucharystię o godz. 19:00. Zapraszamy też wszystkich, którzy pragną przyłączyć się do Duchowej Adopcji czy Krucjaty.
4. Konfrontacja „władzy ludowej” z Kościołem w Polsce – to temat wykładu, który ks. prof. Stanisław Nabywaniec wygłosi w naszym kościele w środę (28 marca) o godz. 19:30.
5. W czwartek zapraszamy Parafian na Eucharystię i adorację Najśw. Sakramentu. Modlić się będziemy zgodnie ze słowami Pana Jezusa: „aby byli jedno”. Początek o godz.19.00.
6. Za tydzień ks. prof. Nabywaniec poprowadzi dla nas rekolekcje wielkopostne. Pierwsze spotkanie rekolekcyjne będzie w ramach Mszy niedzielnych, kolejne spotkania w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00. Na czas rekolekcji i Wielkiego Tygodnia zawieszamy spotkania w grupach parafialnych. Odbędzie się tylko zmiana tajemnic Róży Rodzin i Jasno­górskiej Rodziny Różańcowej.
7. W przyszłą niedzielę o 18:30 ks. abp Nikolaos Foskolos przewodniczył będzie Drodze Krzyżowej w parafii św. Łukasza w Iraklio.
8. W ogrodzie modlitwy to tytuł nowej płyty o. Roberta Więcka. Zawiera ona 15 katechez, w których odkrywamy, że cały człowiek się modli, że modlitwa to jedna z najbardziej ludzkich aktywności, że wcale nie jest taka trudna. Zapraszamy do odsłuchania.
9. Kancelaria parafialna nie będzie czynna od 10 do 20 kwietnia.

CZEKAMY NA CIEBIE !

Ze wzgórza Miłości – medytacja biblijna na 4 niedzielę Wielkiego Postu

Tekst ewangelii: J 3,14-21

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

Właściwa perspektywa

Na życie, tak naprawdę  to patrzeć możemy z perspektywy Wzgórza Miłości. Trzeba nam podnieść głowę i wpatrywać się w Ukrzyżowanego! Dla nas wierzących nie ma możliwości nie kontemplowania Pana Jezusa. więcej »

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

III  NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
18.03.2012
1. Gorzkie żale odprawiane są w niedzielę o godz. 19:00. Droga Krzyżowa dla dzieci – w piątek o 18:00;  dla dorosłych – o 20:15.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca N.M.P. Wszystkich małżonków zapraszamy na Eucharystię o 19:00, w czasie której będzie okazja do odnowienia przysięgi małżeńskiej.
3. We wtorek o 18:30 odmawiany jest różaniec, o 19:00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
4. W czwartek zapraszamy wszystkich Parafian na modlitwę o uzdrowienie naszych relacji. Rozpoczynamy o godz. 19:00 Eucharystią, po której będzie adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. Za tydzień urodziny obchodzi o. Krzysztof Homa. Msza św. w jego intencji zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 18:00.
6. W przyszłą niedzielę nie będzie katechezy dla uczniów gimnazjum.
7. Osoby, które podjęły Duchową Adopcję Dziecka Poczętego albo Krucjatę Wyzwolenia Człowieka zapraszamy na Mszę dziękczynną z okazji Dnia Życia w poniedziałek 26 marca o 19:00. Tego wieczoru będzie możliwość przyłączenia się do Duchowej Adopcji czy Krucjaty. Zapraszamy!
8. Ukazała się płyta z nagraniami konferencji o. Roberta Więcka pod tytułem: W ogrodzie modlitwy.  Jest to zbiór katechez o modlitwie wygłoszonych w naszej parafii w dwóch ostatnich latach.
9. Trwają przygotowania do Kiermaszu Otwartych Serc, który odbędzie się 1 kwietnia. Tego dnia rozpoczną się także rekolekcje parafialne.
10. Przed kościołem można kupić pączki i drożdżówki, z których dochód przeznaczamy na pomoc najbardziej potrzebującym. Są także do nabycia pamiątkowe koszulki z logo parafii.

Odrzucić brud i nieporządek – medytacja biblijna na III niedzielę Wielkiego Postu

Tekst ewangelii: J 2,13-25

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

Dotknąłeś kiedyś brudnego widelca czy talerza? A wszedłeś do pomieszczenia, w którym bałeś się usiąść z powodu brudu? A chowałeś ręce w kieszeni, by nie było widać brudnych paznokci? Z natury nie lubimy nieporządku i brudu! więcej »

U R A T U J Ś W I Ę T E G O

Uratuj Świętego! 2012 Bądź Bohaterem Życia!

 

Uratuj Świętego! – to akcja, której celem jest 9-dniowa modlitwa za dzieci nienarodzone, których życie jest zagrożone aborcją. Jest to nowenna przed Dniem Świętości Życia.

IV Edycja trwa od 18 do 26 marca 2012 roku.

 

Jak się modlić w czasie trwania akcji?

1. Jeśli możesz – zarejestruj się na stronie www.uratujswietego.pl

2. Codziennie, w czasie trwania nowenny znajdź czas na modlitwę w intencji dzieci zagrożonych aborcją (ok. 15 minut)

3. Modlitwę rozpocznij od Znaku Krzyża i krótkiej modlitwy do Ducha Świętego o dar skupienia

4. Uczyń rozważanie zgodne z tematem dnia (gotowe rozważania znajdziesz na stronie www.uratujswietego.pl)

5. Jeśli masz taką możliwość, możesz obejrzeć na stronie www.uratujswietego.pl wideokomentarz przygotowany na dany dzień.

6. Pomódl się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji dzieci zagrożonych aborcją (możesz dodać dodatkowe modlitwy, lub odmówić różaniec) więcej »