Galeria

Wizyta Ojca Prowincjała.

Początkiem marca swoich współbraci, a naszych duszpasterzy OO. Jezuitów odwiedził Ojciec Prowincjał, Jakub Kołacz SJ. Parafianie mieli okazję wspólnie się z nim pomodlić, odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Rady parafialnej.

 

Zakończenie seminarium.

W niedzielę 15 marca odbyła się modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego dla uczestników tegorocznego seminarium. W spotkaniu wzięło udział 20 uczestników oraz animatorzy z grupy Emaus pod kierunkiem o. Krystiana Jucha. Spotkanie odbyło się na Iraklio w klasztorze sióstr karmelitanek.

Rekolekcje dzieci i młodzieży w naszej Parafii.

Tegoroczne wielkopostne rekolekcje odbywały się w naszej Parafii w pierwszych dniach marca. Prowadził je ks. Marek Ogrodowiak z Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

Przed południem drugiego i trzeciego marca w naukach rekolekcyjnych brali udział uczniowie Szkoły Polskiej, natomiast wieczorem pozostali parafianie. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał przede wszystkim jak ważną sprawą w życiu chrześcijanina jest zbudowanie relacji z Bogiem i troska o nią. Podkreślił również wielokrotnie, że Bóg nigdy nie rezygnuje z człowieka.

Zakończenie rekolekcji wielkopostnych.

W dniach 28 lutego do 3 marca w naszej parafii rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Marek Ogrodowiak z  diecezji gorzowskiej.
W swoim głoszeniu przypomniał o podstawowym powołaniu człowieka, przypominając, że jest on obrazem niewidzialnego Boga.
W poniedziałek i wtorek swoje nauki rekolekcyjne miały dzieci i młodzież z polskiej szkoły, zaś wieczorem dorośli. 3 marca ksiądz rekolekcjonista oraz nasz proboszcz obchodzili swoje urodziny, po wieczornej nauce śpiewom i gratulacjom nie było końca. Ksiądz Marek zakończył rekolekcje udzielając wszystkim uroczystego błogosławieństwa.

 

Jubilatom i solenizantowi życzymy wiele radości, zdrowia, niesłabnącego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze.
Niech Najświętsza Panna otacza Was Matczyną miłością i opieką, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza u Syna wszelkie potrzebne Łaski.
Podejmowany trud zmagania się z codziennością niech Was uskrzydla i pozwoli dostrzegać piękno i głębię życia. Szczęść Wam Boże.

Parafianie.

Dzień skupienia dla młodzieży.

25 stycznia w parafii Polskiej w Atenach  Siostry Misjonarki zorganizowały dzień skupienia  dla młodzieży.

Podczas spotkania młodzi ludzie wspólnie z siostrami rozważali Słowo Boże, adorowali Najświętszy Sakrament i śpiewali kolędy.

Młodzież podzieliła się również  w tym w jaki sposób daje świadectwo życia Ewangelią   pośród rówieśników w greckich szkołach.

Spotkanie formacyjne Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla z Włoch i Grecji.

2 stycznia rozpoczęła się sesja formacyjna dla sióstr z Włoch, Węgier i Grecji. W tym roku spotkałyśmy się w ziemi świętego Pawła w Atenach.

Celem, który nam przyświecał było głębsze przeżycie istoty i wartości swojego powołania, powrót do źródeł i odnalezienie środków, którymi w dzisiejszym świecie można ewangelizować.

Tym zagadnieniom poświęcone były konferencje prowadzone przez jezuitę, ojca Krystiana Juchę. Przeżywamy Rok Życia Konsekrowanego, dlatego ojciec Krystian zachęcał nas, abyśmy sięgnęły do źródeł, do początków naszego powołania i tam odkrywały sens naszej konsekracji i odnajdywały źródła radości.

Wraz z ojcem poruszałyśmy też kwestię ewangelizacji, wspólnie poszukując metod, jakimi można docierać do osób, aby dzielić się doświadczeniem naszej wiary. Próbowałyśmy odpowiedzieć na postawione pytanie, czy jest możliwe przekazanie osobistego doświadczenia spotkania z Bogiem drugiemu człowiekowi.

Ojciec Krystian poruszył również temat ślubów zakonnych, zapraszając nas do ponownego odkrycia wartości i sensu podążania za Jezusem przez ślubowanie rad ewangelicznych, pokazując nam jak obecnie świat próbuje zmieniać życie zakonne, narzucając mu swoje zasady, deprecjonując wartości takie jak czystość, skromność, asceza czy ubóstwo.

 

Ukoronowaniem naszej sesji był wyjazd do Koryntu, gdzie mogłyśmy poczuć się trochę jak święty Paweł, przemierzając te same szlaki co on. Przypomniałyśmy sobie Hymn do miłości, który święty Paweł napisał z myślą o mieszkańcach tego miasta, podczas swojej trzeciej podroży misyjnej.

Po drodze zatrzymałyśmy się przy Kanale Korynckim, który zrobił na nas ogromne wrażenie. Sesja zakończyła się 5 stycznia.

Jesteśmy wdzięczne Bogu za ten czas, który ubogacił nasze życie duchowe, za to, że miałyśmy okazję się spotkać i wymienić doświadczeniami pracy z Polonią.

VIII Szkolny Konkurs Kolęd.

14 grudnia w sali teatralnej Parafii Polskiej w Atenach odbył się VIII Szkolny Konkurs Kolęd, organizowany dla Uczniów Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach. Tym razem w spotkaniu kolędowym wzięło udział 23. klasy naszej szkoły oraz grupa Harcerzy i uczniowie ze świetlicy szkolnej, w sumie 420 dzieci.

Na uroczyste spotkanie przybyła Pani Karolina Smaga – konsul PR w Atenach, Dyrekcja ZS w Atenach, nauczyciele, rodzice, a także przedstawiciele środowiska greckiego.

Jury Konkursu Kolęd składało się z sześciu osób. Przewodniczącą była pani Marzanna Geisler – dyrektor ZS w Atenach, a członkami Jury pani Karolina Smaga – konsul RP w Atenach, o. Kazimierz Faron SJ – proboszcz Parafii Polskiej, pan Evaggelos Mokos – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50 w Atenach, oraz pani Barbara Rodzinka i pani Beata Godycka – jako przedstawiciele Rady Rodziców nauczania ramowego i uzupełniającego.

Uczestnicy Konkursu ubrani w stroje nawiązujące do tradycji Bożego Narodzenia zaprezentowali   piękny śpiew kolęd. Do występu na scenie przygotowywali się przez wiele dni, nie tylko poprzez ćwiczenie śpiewu, ale także przez uszykowanie stroju nawiązującego do tradycji świątecznej.

Spośród uczestniczących klas zostały wyróżnione:

Kl. II a, kl. II c, kl. III a nauczania uzupełniającego za śpiew kolędy pt. ”Dzisiaj w Betlejem”

Kl. II a gimnazjum uzupełniającego, która zaśpiewała kolędę pt. ‘’Oj Maluśki, Maluśki…”

  1. I b gimnazjum uzupełniającego, za wykonanie kolędy pt. „Wśród nocnej ciszy”
  2. VI b nauczania uzupełniającego, za śpiew kolędy pt. „Kołysanka”
  3. IV a nauczania ramowego, która śpiewała kolędę pt. „Mędrcy Świata”
  4. I b gimnazjum ramowego, która wykonała kolędę pt. „Do stajenki”

Wszystkim Uczestnikom VIII Konkursu serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!

Adwentowe skupienie dla młodzieży.

W czwartą niedzielę adwentu w Parafii Polskiej w Atenach odbyło się adwentowe skupienie dla młodzieży.   Rozważaliśmy fragment Ewangelii według św. Łukasza o Zwiastowaniu NMP.

 

Do Bożego Narodzenia przygotowywaliśmy się też poprzez modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i spowiedź. Wieczorem uczestniczyliśmy we Mszy Świętej wraz z parafianami.

 

Ważną częścią spotkania było budowanie wspólnoty przy stole oraz wzajemne poznawanie siebie. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.