Refleksja na Wigilię Paschalną – 4 maja 2013

Od początku do końca


Stanę w Bożej obecności.

Wprowadzenie 1: zasiadam do stołu, na którym jest SŁOWO, Księga Słowa i „spożywam” fragment po fragmencie; przed oczyma jak w kalejdoskopie przewija się historia zbawienia. Słucham Bożej opowieści.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę usłyszenia Bożego Słowa.


Na początek
uważnie i ze spokojem przeczytam teksty biblijne: Rdz 1,1-2,2; Rdz 22,1-18; Wj 14,15-15,1; Iz 54,4a.5-14; Iz 55,1-11; Ba 3,9-15.32-4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Rz 6,3-11; Łk 24,1-12Od… do…


od 

weźcie w posiadanie

bądźcie płodni

rozmnażajcie się

przez

ofiarę Izaaka

wędrówki mędrców

do

bierzcie i jedzcie

to czyńcie na Moją pamiątkę


od

ulepił go własnoręcznie

tchnieniem swym obdarował

przez 

zdradę rajską

kainową zbrodnię

babelową kakofonię

do

wybawienia przez Syna

i w Synu

w Twoje ręce powierzam ducha Mego


od

wyjdź z Ur Chaldejskiego

wyjdź z domu niewoli

z ognia Babilonu

przez

jakubową walkę

dawidową wpadkę

izajaszową nadzieję

do

pójdź za Mną

aby Mu towarzyszyć

idźcie na cały świat


Nowy Sącz, 3.04.2010

Wigilia Paschalna

o. Robert Więcek SJ