Archive for Luty 2017

Ogłoszenia parafialne

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA      26.02.2017

 • W tym tygodniu rozpoczynamy Wielki Post. W Środę Popielcową zapraszamy na Msze św. po polsku o godz. 6:30 rano, 17:30 i 20:15. Msza po grecku będzie o 19:00. Zebraną tacę przeznaczymy na pomoc najuboższym. W tym dniu powinniśmy zrezygnować z pokarmów mięsnych i podjąć post ilościowy: w ciągu dnia możemy spożyć tylko jeden posiłek do syta i dwa posiłki niepełne.
 • W pierwszy piątek marca Droga Krzyżowa po grecku o 19:00, po polsku o 20:15. Spowiadamy od 18:00. Komunia św. będzie udzielona również na zakończenie Drogi Krzyżowej.
 • Nabożeństwo z okazji pierwszej soboty miesiąca po Mszy o godz. 20:00.
 • Gorzkie żale inaczej niż w latach ubiegłych będą odprawiane w niedzielę po Mszy wieczornej, czyli około godz. 20:00.
 • Za tydzień zapraszamy do udziału w rekolekcjach parafialnych, które poprowadzi ks. Krzysztof Wąchała, chrystusowiec. Pierwsza nauka w ramach niedzielnej Eucharystii. Kolejne spotkania w poniedziałek i wtorek o godz. 19:00.
 • Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży z gimnazjum i liceum w przyszłą niedzielę o godz. 18:00. Również kandydatów do bierzmowania wyjątkowo zapraszamy na 18:00 zamiast 9:30.
 • Spotkanie grupy pielgrzymkowej do Fatimy w niedzielę 5 marca po Mszy św. o 9:30. Proszę przynieść ze sobą dokument ze zdjęciem (paszport lub dowód osobisty).
 • Msza św. z okazji imienin ojca Kazimierza będzie odprawiona 5 marca o 12:30.
 • W kancelarii jest do nabycia nowy numer Posłańca.

Ogłoszenia parafialne

VII NIEDZIELA ZWYKŁA     19.02.2017

 • Na ewangelizację z udziałem grupy młodzieżowej zapraszamy dziś po Mszy św. o godz. 19:00.
 • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy we wtorek o 19:00.
 • Osoby, które chcą wziąć udział w Spotkaniu Młodzieży Katolickiej na Syros, prosimy o złożenie wypełnionych ankiet w kancelarii.
 • Przy wejściu do kościoła dostępny jest kolejny list pasterski w języku polskim i greckim.
 • W niedzielę 26 lutego Rada Rodziców Nauczania Uzupełniającego organizuje w sali pod kościołem bal karnawałowy dla dzieci. Koszt 4 euro od osoby. Można zgłaszać również dzieci nie zapisane do polskiej szkoły. Rezerwacja miejsc przez telefon dostępny na tablicy ogłoszeń: 697.0633.271 (Sylwia) lub 694.3678.478 (Beata).
 • Środa Popielcowa przypada 1 marca. Msze św. po polsku odprawimy o godz. 17:30 i 20:15.
 • Od Bożego Narodzenia mieliśmy poważne kłopoty ze stroną internetową naszej parafii. Administrator serwera poradził już sobie z tym problemem. Za utrudnienia przepraszamy!

List Pasterski Ks. Arcybiskupa

† SEBASTIAN

ARCYBISKUP ATEN

ADMINISTRATOR APOSTOLSKI RODOSU

Do wiernych Rzymskokatolickich Archidiecezji Aten i Rodosu

nr 16                                                                                                        Ateny, luty 2017

Czy jesteśmy światłem świata?

W czwartek 2 lutego świętowaliśmy Ofiarowanie Pańskie czyli spotkanie Jezusa z tymi, którzy Go oczekiwali, którzy oczekiwali na przyjście Zbawiciela. 40 dni po urodzeniu rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni jerozolimskiej, aby je przedstawić Bogu zgodnie z prawem religijnym. Tam spotyka starca Symeona i prorokinię Annę, którzy na Niego czekali. Ten fakt świętowaliśmy, nie czekając już na pierwsze przyjście Chrystusa, ale w oczekiwaniu na powtórne Jego przyjście, kiedy nastąpi koniec ziemskiej historii i początek wieczności.

Wierni, którzy poszli w tym dniu do kościoła, brali udział w liturgii z zapalonymi świecami, śpiewając Panu Jezusowi słowa Symeona: «jesteś światłem na oświecenie pogan». To znaczy: «Niegdyś, Panie Jezu, oświeciłeś narody, które nie znały prawdziwego Boga. Teraz oświecasz mnie – jesteś moim światłem!».  Możemy powiedzieć jak Symeon: «teraz mógłbym umrzeć z poczuciem spełnienia, bo dałeś mi poznać sens mojego życia, ukazałeś mi jego cel: abym żył w wiecznym szczęściu z Bogiem».

Jak to jest, że wcześniej nie mogliśmy żyć w wieczności z Bogiem, a teraz z Chrystusem możemy? Odpowiedź znajdujemy w Liście do Hebrajczyków (cfr. Hbr 2, 14-18): Syn Boży stał się człowiekiem, aby pokonać szatana, którego niewoli podlegaliśmy przez bojaźń śmierci. W jaki sposób Jezus zniweczył władzę szatana? Nie popadł w grzech nieposłuszeństwa wobec Boga, w który my popadamy, dlatego nie pozostał pod władzą śmierci i zmartwychwstał. Zwyciężył naszą śmierć duchową (grzech) i śmierć cielesną (grób). Teraz my, którzy wierzymy i przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy uwolnieni spod tej niewoli. Bez wiary żylibyśmy przez całe życie jak niewolnicy, niezdolni, by wypełniać wolę Bożą. Dlaczego? Bo w każdym naszym działaniu balibyśmy się, że doświadczymy cierpienia, utraty czegoś i w końcu śmierci, bo nie widzielibyśmy, że w bólu i śmierci istnieje nadzieja. Teraz jednak, gdy Chrystus zmartwychwstał, nie jesteśmy niewolnikami lęku przed śmiercią ani niewolnikami grzechu. Jesteśmy wolni! Nie boimy się już śmierci, bo dzięki wierze jesteśmy pewni, że zmartwychwstaniemy i będziemy żyć wiecznie.

Apostoł napisał te słowa do ówczesnych chrześcijan, którzy tak właśnie wierzyli. Czy dzisiaj rzeczywiście tak czujemy i wierzymy? Czy mamy tę moc, przekonanie, entuzjazm, aby żyć tą samą niezachwianą wiarą? Czy do pewnego stopnia uwolniliśmy się od lęku przed śmiercią? Czym jest śmierć? Śmierć nie prowadzi nas prosto do grobu, ale codziennie przypomina o sobie w naszych cierpieniach, niepewności, braku bezpieczeństwa, w różnych przejawach egoizmu, niesprawiedliwości i upokorzenia. Wszystkie te codzienne rodzaje śmierci nieraz są gorsze od faktycznej śmierci. Dlatego kiedy cierpimy, to albo buntujemy się i odpłacamy złem za zło, albo idziemy na kompromis, rezygnując z zasad etycznych i życia według woli Bożej, które przyrzekaliśmy na zawsze. W ten sposób lęk przed śmiercią w dalszym ciągu trzyma nas w niewoli, jak określił to apostoł.

Jednak Mesjasz – jak mówi prorok Malachiasz – przyszedł, aby nas przemienić, aby nas wybielić jak ług farbiarzy, oczyścić, jak ogień oczyszcza srebro, przyszedł, aby przywrócić nam czystość i niewinność, aby nasze codzienne życie było jak ofiara, która podoba się Bogu, abyśmy każdego dnia podobali się Bogu!

Bracia i Siostry, zauważamy niestety to, o czym mówił Jan Paweł II, że między naszą wiarą i codziennym życiem istnieje często rozdźwięk: u wielu osób wiara nie ma wpływu na ich życie, nie zmienia go na lepsze. Również papież Franciszek pisze: «w ostatnich dziesięcioleciach nastąpiło załamanie w pokoleniowym przekazie wiary chrześcijańskiej wśród ludu katolickiego» (Evangelii gaudium 70).

To znaczy, że Chrystus przyszedł jako światło, aby nas oświecić, ale my nie jesteśmy ŚWIATŁEM, nie przyciągamy innych do wiary, nawet naszych własnych dzieci. Przekaz wiary zostaje przerwany. Oznacza to również, że sama niedzielna Eucharystia, choć jest podstawą życia chrześcijańskiego, dzisiaj nie wystarcza, by doszło do nawrócenia tych, którzy przyjęli chrzest. Potrzeba, abyśmy zgodnie z zachętą Kościoła powrócili do katechezy osób dorosłych. Dzieci mają katechezę, ale dorośli – którzy posłani są, aby dawać świadectwo wiary – nie uczestniczą w katechizacji i w ten sposób w ostatnich dziesięcioleciach przestaliśmy przekazywać wiarę następnemu pokoleniu!

Sebastian, Arcybiskup