Archive for Wrzesień 2013

Ogłoszenia parafialne

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
29.09.2013
• W październiku zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca – w poniedziałek, wtorek, czwartek o 18:30, oraz w niedzielę o 8:45.
• W kancelarii można zapisać się na pielgrzymkę różańcową do Plaka Kerateas, która odbędzie się 13 października. Przy zapisie prosimy o wpłacenie 5 euro. Osoby uboższe i dzieci są zwolnione z opłaty.
• Za tydzień pierwsze zajęcia katechezy niedzielnej w salkach przy ul. Alkiviadou 23.
– grupa pierwszokomunijna – godz. 11:30
– kandydaci do bierzmowania – godz. 10:30
– młodzież po bierzmowaniu – godz. 11:30
– dzieci po I Komunii spotkają się w drugą niedzielę października o godz. 11:30
• Rodziców kandydatów do bierzmowania zapraszamy na spotkanie 13 października po Mszy o 9:30.
• W pierwszy piątek spowiadamy od 17:30.
• W sobotę 5 października o 18:00 odprawiona zostanie Msza w języku polskim w kościele św. Pawła w Pireusie – ul. Filonos 23.
• Za tydzień spotkanie Róży Rodzin.

„Jeden z nas” to hasło inicjatywy obywatelskiej, której celem jest ujednolicenie prawa Unii Europejskiej poprzez zakończenie finansowania i zakazanie działań wiążących się z niszczeniem ludzkich embrionów oraz prowadzeniem badań i eksperymentów na komórkach macierzystych. Wszyscy chętni mogą poprzeć tę inicjatywę, podając numer PESEL i składając podpis na liście w przyszłą niedzielę w sali pod kościołem. Więcej informacji na stronie internetowej: www.jedenznas.eu

Medytacja biblijna na 26. niedzielę zwykłą – 29 września 2013

Okruchy i życie wieczne

 

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie ową „nierówność społeczną” i jej konsekwencje w perspektywie „po śmierci”. Posłucham uważnie rozmowy między człowiekiem bogatym a Abrahamem i odniosę do siebie.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę bycia wpatrzonym w niebo kiedy stąpam po ziemi.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 16,19-31


 

Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się

odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu. Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają. Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

 

Bycie w potrzebie to normalność

 

Jak jestem głodny to staram się posilić. Kiedy chce mi się pić to zaspokajam pragnienie. Gdy jest mi zimno to ubieram się cieplej. Zbiera mi się na płacz i smutek w sercu gości to chciałbym, by ktoś mnie przytulił. Gdy sobie te i inne (a jak ich wiele) sprawy uświadomię, wtedy dostrzegę innych, którzy tego samego potrzebują.

 

Dokąd dojdziemy jak przestaniemy sobie pomagać? Gdzie zanikło pojęcie pomocy sąsiedzkiej? Czy dzisiaj możemy jeszcze liczyć jeden na drugiego?

 

Zawsze tak było, że ktoś ma więcej, a inny ma mniej. Kto ma wiele niech się cieszy i pilnuje, by nie zamknąć w spichlerzu czy sejfie swych dóbr. Kto ma niewiele niech dziękuje i strzeże się, by jego bieda nie zamknęła go w niej. Zarówno bogactwo jak i ubóstwo przemienić się mogą w więzienie dla serca człowieka!

 

Wartość okruchów

 

Zbytnia koncentracja na samej potrzebie odciąga od jej zaspokojenia. Gdy skupiamy się zbytnio na chorobie to zapominamy o leczeniu. Potrzeba zdrowego dystansu, by zarówno potrzeba jak i jej zaspokojenie nie wzięły nas w niewolnicze pęta. Zarówno biedak jak i bogacz muszą uczyć się doceniania okruchów. Pamiętamy scenę, w której Pan rozmnożył kilka chlebów i zebrał dwanaście koszów ułomków. Kto tego nie potrafi staje się niewolnikiem tego co posiada! więcej »

Medytacja biblijna na 25 niedzielę zwykłą – 22 września 2013

Ubóstwo, które ubogaca


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie sytuację owego rządcy – spróbuję się znaleźć w jego skórze, a następnie zwrócę się do Pana prosząc o rozwiązanie mych „problemów” w mojej „codzienności”.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę bycia wiernym w służbie Panu w tym, co małe.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 16,1-13


Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdajglowna12 sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy /wszystko/ się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie.


Utożsamienie


Trudna ta ewangelia, a w kontekście świata, w którym żyjemy, ale z którego nie pochodzimy, wydaje się tak bardzo odbiegać od życia. Czy aby na pewno? Podejść do tych słów można tylko i wyłącznie mając przed oczyma zdanie św. Pawła: Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się ubogim, aby was swoim ubóstwem ubogacić.

Jeśli utożsamiamy się z tym światem to nie zrozumiemy przypowieści o nieuczciwym rządcy. Radykalizm chrześcijaństwa polega na tym, że nie niszczy, ale zdecydowanie stawia opór złu i temu, co zabija człowieczeństwo, co zabija Boga w nas. Trwa bezpardonowa walka, walka na śmierć i życie, walka o życie. Albo zwyciężymy albo przegramy.

Utożsamienie polegałoby na tym, że myślimy i postępujemy tak, jak nam dyktuje świat, moda, trendy, rządzący tego świata, niestety w bardzo wielu przypadkach korzystając z wrednej i podstępnej manipulacji. Jedną z zasad wprowadzonych przez złego ducha na świat jest starorzymskie dziel i rządź. Ileż podziałów na świecie począwszy od najbliższej rodziny… Utożsamienie tego rodzaju z rzeczywistością jest utratą własnej tożsamości. więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
15.09.2013
Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną i do grupy ministrantów.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w najbliższy wtorek o 19:00. Prośby i podziękowania można składać w kancelarii.
Próba scholi dziecięcej w czwartek o 16:00.
Kurs przedmałżeński w języku greckim rozpocznie się w niedzielę 29 września o 20:00.
Poszukujemy kontaktu z następującymi osobami:
Leszek Konieczny z Chybia (województwo śląskie),
Józef Niemiec ze Skrzyszowa,
Antoni Zięba i Stanisława Giercuszkiewicz.
Jeśli ktoś może pomóc w ich odnalezieniu, prosimy o kontakt przez komórkę parafialną: 697.8286.094

Medytacja biblijna na 24 niedzielę zwykłą – 15 września 2013

W domu i poza domem


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: przechodzę drogą syna marnotrawnego razem z nim; doświadczenie dzikiej wolności prowadzące do ślepoty; doświadczenie głodu przywracające wzrok; zobaczę dyskretną i nieustanną obecność ojca.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odkrycia domu i miejsca w nim.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 15,1-32

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata z domu i nie szuka staranne, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca. Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął a odnalazł się. więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
08.09.2013
• W tym tygodniu powracamy do regularnych spotkań grup parafialnych. Grupa Ojca Pio spotka się we wtorek po Eucharystii. Wszystkich uczestników Parafialnych Komórek Ewangelizacji zapraszamy w środę na Eucharystię o 19:00. Grupa „Emaus” poprowadzi adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek po Eucharystii. Róża Rodzin spotyka się w pierwszą niedzielę miesiąca o 10:30, Jasnogórska Rodzina Różańcowa w drugą niedzielę miesiąca o 10:30. Na tablicy ogłoszeń można też znaleźć informacje o grupach wsparcia: AA, Al-Anon i DDA.
• Polska biblioteka przy parafii jest otwarta w każdą niedzielę od 9:00 do 11:00. Wejście z tyłu budynku KEO.
• Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów nie zapisanych do Polskiej Szkoły. Do I Komunii przygotowywane będą dzieci z rocznika 2005, do bierzmowania uczniowie kończący gimnazjum i starsi.
• Chłopcy, którzy przystąpili już do I Komunii, mogą zostać kandydatami na ministrantów. Zapisy w kancelarii.
• Kancelaria  parafialna jest czynna w poniedziałek i czwartek od 17:00 do 18:30 oraz przez kwadrans po każdej polskiej Mszy. Na rozmowę z księdzem można umówić się również w innym terminie, dzwoniąc pod numer 697.8286.094.

Medytacja biblijna na 23 niedzielę zwykłą – 8 września 2013

Czy starczy na wieżę wieczności?

medytacja biblijna na 23 niedzielę zwykłą – 8 września 2013


Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażam sobie, że siadam i uważnie rozważam pomysł, który przyszedł mi do głowy obliczając czy jestem w stanie go zrealizować; zapraszam do tego Pana Jezusa.

Wprowadzenie 2: prosić o łaskę dobrego Bożego początku i owocnego zakończenia podjętych dzieł.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Łk 14,25-33


Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem.

więcej »

Ogłoszenia parafialne

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
01.09.2013
• Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego za tydzień o 12:30.
• Do końca września przyjmujemy zgłoszenia na katechezę niedzielną. Przeznaczona jest ona dla uczniów nie zapisanych do Polskiej Szkoły. Do I Komunii przygotowywane będą dzieci z rocznika 2005, do bierzmowania uczniowie kończący gimnazjum i starsi. Dzieci mówiące po grecku, można zapisać na katechezę u księdza Petrosa.
• Od września kancelaria  parafialna będzie czynna w poniedziałek i czwartek od 17:00 do 18:30 oraz przez kwadrans po każdej Mszy w języku polskim. Na rozmowę z księdzem można umówić się również w innym terminie, dzwoniąc pod numer 697.8286.094
W pierwszy piątek spowiadamy od godz. 17:30. Eucharystia po grecku o 19:00, po polsku o 20:00.
W sobotę 7 września powracamy do odprawiania Mszy w języku greckim o godz. 19:00. Polska Msza w sobotę pozostaje bez zmian – o godz. 20:00.
Kurs języka greckiego dla Polaków rozpocznie się we wtorek 17 września o 18:00 w sali parafialnej przy Alkiviadou 23. W tym dniu będą zapisy do poszczególnych grup.