Archive for Styczeń 2013

Medytacja biblijna na uroczystość Objawienia Pańskiego

Odwaga wyjścia z siebie

Stanę w Bożej obecności.
Wprowadzenie 1: wyobrażę sobie drogę Mędrców do Betlejem. Odwagę i zniechęcenie przeplatające się ze sobą. Wiarę i zwątpienie idące ramię w ramię. Uczestniczę w ich drodze, w ich pewności i rozterkach.
Wprowadzenie 2: prosić o łaskę odwagi i pokory na drodze wiary, o łaskę znalezienia Pana Pana Jezusa.

Na początek przeczytam tekst ewangelii: Mt 2, 1-12

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon . Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem judzkim, bo tak napisał Prorok: A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Odwaga Boga = wyjście z siebie

Gdzie mamy się jej uczyć? A raczej od kogo? Cenimy akty odwagi, a przecież całe życie jest jednym wielkim wspaniałym aktem odwagi. Przyjęcie życia w całej jego rozciągłości, z jego plusami i minusami. Potrzebujemy odwagi, by się rozwijać. To nie desperacja, ale świadome, wolne i odważne wybory mają kierować nami! więcej »