Archive for Sierpień 2012

Medytacja biblijna na uroczystość NMP Częstochowskiej

Wierząca i Nauczycielka wiary

Tekst ewangelii: J 2,1-11

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Więź osobowa

Wiara, jeśli prawdziwą jest obejmuje całe życie człowieka. Nie nam oceniać dlaczego więcej »

Medytacja biblijna na 20 niedzielę zwykłą

Chleb żywy i mądrość

 

 Tekst ewangelii: J 6,51-58

Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Mądrość a IQ (czyli poziom inteligencji)

Modlitwa o mądrość, bo inteligencja nie wystarczy. Zależy z jakiego źródła pijesz! Bo można zaczerpnąć z górskiego, żywego, pulsującego, do którego trzeba dojść, a można z kałuży, bajorka, stawu pić, wygodniej, ale jakaż różnica smaku!

Krótkie definicje mądrości. więcej »

Medytacja biblijna na uroczystość Wniebowzięcia NMP

Kobieta i całe Jej życie dla Boga, w Bogu i przez Boga
Tekst ewangelii: Łk 1,39-56
W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła:

Wielbi dusza moja Pana,i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje jak przyobiecał naszym ojcom na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki.

Stworzeni do chwalenia, a nie do biadolenia

Skąd tyle niezadowolenia w naszej codzienności? Skąd tyle krytyki? Skąd tyle podejrzliwości, patrzenia innym na ręce? Czy też ewangelicznie mówiąc: skąd tyle źdźbeł, a tak mało belek dostrzegamy? Jakoś nasz świat kręci się wokół braków, trudności, niesprawiedliwości? Tak bardzo, że nie widać nic wokół? 
Cóż mówi nam dzisiejsza Uroczystość?  więcej »

OGŁOSZENIA

– W środę 15 sierpnia obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Zapraszamy na Mszę św. o 19:00.
 
– W sobotę 18 sierpnia projekcja filmu "Podaj dalej" o 17:30.
 
 
Msze św. w lipcu i sierpniu
w dni powszednie – godz. 19:00
(w środę i piątek w jęz. greckim)

sobota                          19:00 (gr.)      20:00

niedziela        9:30       11:00 (gr.)      19:00
 
W niedziele o 9:00 zapraszamy na różaniec,
o 18:00 na adorację Najświętszego Sakramentu.
Kościół będzie otwarty w godzinach 9:00-12:00  i 18:00-20:00,
w tygodniu 18:00-20:00.

Spowiedź w okresie wakacyjnym nie zawsze będzie możliwa w czasie Mszy św. Proszę przychodzić odpowiednio wcześniej, albo zaczekać na księdza po Mszy św.
W pierwszy piątek każdego miesiąca spowiadamy od 17:30 do 20:00.

Kancelaria parafialna
jest otwarta w poniedziałek, wtorek, czwartek
po Mszy wieczornej – do godz. 20:00.

W ważnych sprawach proszę kontaktować się przez telefon:
697.8286.094

210.8835.911  –  wewn. 143, 145 lub 127

Medytacja biblijna na 19 niedzielę zwykłą


Tak i nie

Tekst ewangelii: J 6,41-51

Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba zstąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem. Jezus rzekł im w odpowiedzi: Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto /we Mnie/ wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.

Zniechęceniu mówimy NIE

Nie zniechęcajmy się w czynieniu dobra! Jakżeż postawa proroka Eliasza (1Krl 19) obrazuje nas samych. Tak, często pojawia się zniechęcenie, osłabienie, które chce nam wmówić, że nie ma po co się męczyć. W parze idzie też pragnienie, by odejść, by nie podjąć trudu. I choć ugruntowane i szczere było nasze postanowienie poprawy słyszymy w uszach podszept: widzisz, słomiany zapał lub też a po co rzucałeś się z motyką na słońce. Wyrywa się z piersi westchnienie modlitwy: Wielki już czas, o Panie! Odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Kładziemy się i zasypiamy i nic nam się nie chce.
Jak dobrze, że do Boga z tym przychodzimy! Przecież Eucharystia jest takim trąceniem anioła i zaproszeniem: więcej »

Medytacja biblijna na XVIII niedzielę zwykłą

Sytość w Bogu

Tekst ewangelii: J 6,24-35

A kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że nie ma tam Jezusa, a także Jego uczniów, wsiedli do łodzi, przybyli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: Rabbi, kiedy tu przybyłeś? W odpowiedzi rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec. Oni zaś rzekli do Niego: Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże? Jezus odpowiadając rzekł do nich: Na tym polega dzieło /zamierzone przez/ Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. Rzekli do Niego: Jakiego więc dokonasz znaku, abyśmy go widzieli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: Dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba! Odpowiedział im Jezus: Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.

Fałszywa sytość

Garnki mięsa chleb do sytości a gdzie wolność? (Wj 16) Wmawia się nam i wmawiamy sobie, że to jest wolność! A spróbuj powiedzieć nie innym, ale sobie, że za tym czy za tamtym idę, nie dlatego, że to jest jakiś znak (czyli odniesienie do większych spraw), ale dlatego, że brzuch czy wyobraźnie napełniła się do syta. Można wrzucić tam byle co i się nasycić, a dokładnie mieć wyobrażenie, żem syty. Wrzucamy w siebie tak wiele. Stajemy się często śmietnikami! Stawiam sobie pytanie: za jaką cenę? więcej »